KJM-FRM5055 – Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KJM-FRM5055 fokuserer på avanserte analysemetoder for organiske forbindelser i ulike matrikser som biologiske væsker (f. eks. serum, urin, cellekulturer) og miljøprøver (f. eks overflatevann).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til avanserte prøveopparbeidelsesteknikker (både off-line og on-line)
  • har du omfattende innsikt i gasskromatografi og GC-MS
  • har du omfattende innsikt superkritisk fluid kromatografi
  • har du omfattende innsikt i elektroforetiske teknikker
  • har du innsikt i «the cutting edge» av væskekromatografi (inkludert nye separasjonskolonner)
  • kan du sette deg inn i vitenskapelig litteratur på feltet og formidle den til fagfeller med samme bakgrunn (symposium/konferanse-nivå)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er sterkt anbefalt å ha en bakgrunn i analytisk kjemi tilsvarende KJM2400 – Analytisk kjemi I og KJM3400 – Analytisk kjemi II - separasjonsmetoder (for studenter med kjemibakgrunn) eller FRM2010 – Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer og FRM3030 – Bruk av legemidler, del III (for studenter med farmasibakgrunn), samt FRM-KJM5050 – Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse.

Undervisning

Undervisningen gis intensivt over 11 dager med rundt 40 forelesningstimer og rundt 15 kollokvietimer. Kollokvieundervisningen er obligatorisk. I kollokviene vil det bli lagt vekt på  utvikling av nye analysemetoder.

Sammen med en medstudent (eller alene om du ønsker) skal du presentere en aktuell vitenskapelig publikasjon som vil bli utlevert på kurs. Presentasjonen må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Høst 2019 blir emnet gitt i stor grad som et selvstudium med 4 kollokvier i starten av november. Datoer for kollokvier vil bli avtalt med studentene per mail i august.
 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen eller 45 minutter muntlig eksamen, avhengig av antall studenter som tar emnet. Du må ha deltatt i minst 75 % av kollokvieundervisningen og fått godkjent presentasjonen din før du kan gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Ved færre enn 5 studenter kan undervisningen bli avlyst.

Emnet går ikke høsten 2018.

Eksamen

Hver høst

Eksamen tilbys ikke høsten 2018.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)