KJM-FRM5055 – Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

KJM-FRM5055 fokuserer på avanserte analysemetoder for organiske forbindelser i ulike matrikser som biologiske væsker (f.eks. serum, urin, cellekulturer) og miljøprøver (f.eks. overflatevann).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til avanserte prøveopparbeidelsesteknikker (både off-line og on-line)
  • har du omfattende innsikt i gasskromatografi og GC-MS
  • har du omfattende innsikt superkritisk fluid kromatografi
  • har du omfattende innsikt i elektroforetiske teknikker
  • har du innsikt i «the cutting edge» av væskekromatografi (inkludert nye separasjonskolonner)
  • kan du sette deg inn i vitenskapelig litteratur på feltet og formidle den til fagfeller med samme bakgrunn (symposium/konferanse-nivå)

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er sterkt anbefalt å ha en bakgrunn i analytisk kjemi tilsvarende KJM2400 – Analytisk kjemi I og KJM3400 – Analytisk kjemi II - separasjonsmetoder (for studenter med kjemibakgrunn) eller FRM2010 – Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer (nedlagt) og FRM3030 – Bruk av legemidler, del III (for studenter med farmasibakgrunn), samt FRM-KJM5050 – Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis intensivt over 11 dager med rundt 40 forelesningstimer og rundt 15 kollokvietimer. Det er obligatorisk å delta på kollokvieundervisningen. I kollokviene vil det bli lagt vekt på utvikling av nye analysemetoder.

Sammen med en medstudent (eller alene om du ønsker) skal du presentere en aktuell vitenskapelig publikasjon som vil bli utlevert. Presentasjonen må være godkjent før avsluttende eksamen.

Adgang til undervisning

 

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

  • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) eller muntlig eksamen (45 minutter), som teller 100% ved sensurering.

Eksamensformen (skriftlig eller muntlig) avhenger av antall studenter som tar emnet.

Du må ha deltatt i minst 75% av kollokvieundervisningen og fått godkjent presentasjonen din før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM-FRM9055 – Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2021 06:18:48

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)