KJM5310 – BIOCAT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Dette emnet gir et oppdatert innblikk i sammenhengen mellom struktur og funksjon som er aktuelt i dagens forskning. Emnet fokuserer på proteinstruktur og -funskjon, men oppbygging av karbohydrater og nukleinsyrer blir også gjennnomgått. I tillegg gir emnet en innføring i eksperimentelle metoder for strukturbestemmelse og strukturprediksjon.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, skal du:

  • ha kjennskap til strukturen til de viktigste typer biologiske makromolekyler og prinsippene for deres oppbygging
  • ha fundamental forståelse om sammenhengen mellom struktur og funksjon
  • ha kjennskap til proteinklassifiseringer og detaljert kunnskap om enzymer, motorproteiner, virusproteiner, proteiner i immunsystemet, amyloider og prioner, samt membranproteiner og store biomolekylære komplekser som fettsyresyntase og ribosomet
  • ha innsikt i eksperimentelle metoder for 3D-strukturbestemmelse, proteinfolding og strukturprediksjon
  • kunne lage profesjonelle bilder av biologiske molekyler
  • kunne lese originale vitenskaplige artikler og presentere dem muntlig for andre studenter

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM1101 – Generell kjemi, KJM1111 – Organisk kjemi IKJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 28 timer forelesninger og 16 timer obligatoriske kollokvier, samt en obligatorisk litteratur-oppgave som skal presenteres muntlig. Den obligatorisk oppgave må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har en obligatorisk oppgave som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne: KJM9130

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 14:32:55

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk