Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Det gis en integrert beskrivelse av kjemiske prosesser og likevektssystemer som bestemmer mobilitet, transport, omsetning og effekter av kjemiske forurensninger i luft, jord og vann. Videre gis det en innføring i naturlige kjemiske prosesser i det ytre miljø. 

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene nødvendig basiskunnskap for å forstå og forutsi virkning av ulike kjemiske forurensninger i det ytre miljø. Du lærer om:

  • forurensninger i vann og jord
  • kjemiske likevekter i luft, jord og vann
  • oppløst naturlig organisk materiale
  • grunnlegende om atmosfærekjemi (troposfærisk kjemi, stratosfærisk kjemi)
  • utendørs og innendørs luftforurensning
  • drivhuseffekten og globale klimaendringer
  • grunnleggende om aerosolfysikk og kjemi
  • kilder, transport og skjebne av persistente organiske forbindelser (POPer) i det ytre miljø

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM3070 – Biogeokjemi

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 30 timer forelesninger.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne KJM9700 – Miljøkjemi 2 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillat.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. okt. 2021 20:32:28

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)