MAT1060 – Matematikk for anvendelser 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i bruk av matematikk som et verktøy for å forstå fysiske prosesser. Hovedvekten ligger innen algebra, med spesielt fokus på lineær algebra som verktøy for å forstå diskrete dynamiske prosesser. Det legges vekt på bruk av digitale hjelpemidler til visualisering av teori og til å gjøre kvantitative beregninger innen modellene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du ferdigheter innen vektorregning, matriseregning og enkel spektralteori;
 • kan du bruke lineær algebra til å sette opp diskrete dynamiske modeller, og å studere deres stabilitets- og likevekts-egenskaper;
 • kan du bruke digitale hjelpemidler til å gjøre beregninger innen lineær algebra;
 • har du kjennskap til generelle vektorrom av vilkårlig dimensjon, herunder funksjonsrom av uendelig dimensjon;
 • kjenner du til begrepene indreprodukt, ortogonalitet og deres anvendelsesområder;
 • har du kunnskap om lineære avbildninger mellom vilkårlige vektorrom, om hvordan de kan representeres og deres grunnleggende egenskaper;
 • har du kunnskap om hvordan vi kan studere symmetrier ved hjelp av gruppeteori, vet hva permutasjoner er og har kjennskap til grunnleggende resultater i abstrakt gruppeteori;
 • har du kunnskap om hvordan symmetrigrupper kan studeres gjennom sine representasjoner på komplekse vektorrom;
 • vet du hvordan karakterer kan brukes til å klassifisere representasjoner av symmetrigrupper;
 • vet du hva krystallinske strukturer er og hvordan de kan studeres ved hjelp av gruppeteori.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Emnet bygger på MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning, 2 timer oppgavearbeid i plenum hver uke hele semesteret.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ett tosidig A4-ark med valgfri tekst (håndskrevet eller trykt) og godkjent kalkulator.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 15:19:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk