MAT3420 – Kvanteberegning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Kvanteberegning (QC) er et tverrfaglig område basert på kvantefysikk, datavitenskap og matematikk. Nylig fremgang i å bygge kvantedatamaskiner bringer QC fra et rent teoretisk studium til et med nær forestående anvendelser. Dette emnet gir en innføring i det matematiske fundamentet for kvantemekanikk og kvanteberegning, med minimale forkunnskaper og uten å gå inn i fysiske realiseringer av kvantedatamaskiner. Emnet skal dekke grunnleggende begreper i kvantemekanikk og kvanteinformasjonsteori, introdusere en matematisk modell av kvanteberegning, og gi eksempler på kvantealgoritmer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du grunnleggende kunnskap om kvantemekanikk
 • har du en god forståelse av viktige begreper i kvanteberegning, som qubiter og kvanteporter
 • forstår du hvorfor kvanteberegning er potensielt mye raskere enn klassisk beregning
 • er du kjent med noen kvantealgoritmer, for eksempel Shors algoritme for primtallsfaktorisering
 • kan du mer om lineær algebra, bl.a. er du fortrolig med tensorprodukter og med spektralteoremet for normale operatorer

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Undervisning

4 timer forelesning/øvelser hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2021 20:22:27

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk