STK4500 – Livsforsikring og finans

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Liv- og pensjonsforpliktelser strekker seg mange tiår fram i tid og gir opphav til investeringsrisiko som varer like lenge. STK4500 gir en innføring i begge deler, både under tradisjonell diskontering med fast rente og under den moderne basert på markedsrenter. Betydningen av modelleringsfeil tas opp, og det gis en kort innføring i Solvency II-reguleringen som alle forsikringsselskaper i EU/EØS-området er underlagt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du kunne:

  • beregne liv- og pensjonsforpliktelser;
  • beregne priser (premier);
  • analysere investeringsrisiko og investeringsstrategier;
  • være del av et team som arbeider med Solvency II rapportering.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger, STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse, STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag / STK4505 – Problemer og metoder i aktuarfag.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. feb. 2020 18:20:45

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Vår 2020

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk