Oppbygging og gjennomføring

Master i kriminologi er et fulltidsstudium på to år som gir 120 studiepoeng.

Oppbygningen av studiet

For de som har opptak fra og med høst 2018:

4. semester KRIM5001 – Masteroppgave
3. semester KRIM5001 – Masteroppgave
2. semester KRIM4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 2 Fritt masteremne KRIM4104 – Prosjektdesign
1. semester KRIM4101 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 1 KRS4105 – Kvantitativ metode KRS4106 – Kvalitativ metode
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

 

For de som har opptak fra og med høst 2014 til og med høst 2017:

4. semester KRIM5001 – Masteroppgave
3. semester KRIM5001 – Masteroppgave
2. semester KRIM4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 2 Fritt masteremne KRIM4104 – Prosjektdesign
1. semester KRIM4101 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 1 Fritt masteremne KRIM4103 – Metode (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Fritt masteremne

2. semester skal du velge 10 stp fritt masteremne. Du kan velge fritt blant emner som tilbys til studenter på masterprogrammet i kriminologi og rettssosiologi. Aktuelle emner vil være valgemner som tilbys av IKRS på masternivå i vårsemesteret, en rekke JUS emner på masternivå  og PSY4315 Rettspsykologi.   Du kan også søke om innpass av andre emner fra UiO. Ta kontakt med studiekonsulent på IKRS hvis du ønsker å ta et emne ved et annet fakultet. Du kan også få innpasset utdanning fra andre læresteder.

Deltid og permisjon

Det vil være mulig å ta studiet på noe lenger enn normert tid, men det er ikke lagt opp noe eget deltidsstudie. Ta kontakt med studieadministrasjonen for råd og hjelp. Studiet er lagt opp til at man bør delta i undervisningen og passer ikke for de som vil ta grad/emner på avstand.

I noen situasjoner kan det hende du har behov for å søke permisjon fra studiet. Les mer om permisjon

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i kriminologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 23. mai 2014 09:34 - Sist endret 30. nov. 2020 14:00