Studieløp sosialantropologi

Oppbygging for deg som begynner i 2021 eller senere

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i Social Anthropology ved UiO.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology Valgfritt emne fra sosialantropologi på 2000-nivå
5. semester Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne
4. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant SOSANT1200 – Politisk antropologi* / Valgfritt emne fra sosialantropologi på 2000-nivå
3. semester SOSANT1300 – Economic anthropology SOSANT1050 – Etnografisk metode SOSANT1400 – Antropologi og religion* / Valgfritt emne fra sosialantropologi på 2000-nivå
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi MEVIT1700 – Digital kultur
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Det er obligatorisk å ta enten SOSANT1400 i 3. semester eller SOSANT1200 i 4. semester. Hvis du, for eksempel, velger SOSANT1400 i 3. semester, er det obligatorisk å ta et valgfritt emne fra sosialantropologi på 2000-nivå i 4. semester.

Oppbygging for deg som begynte i 2018, 2019 eller 2020

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i Social Anthropology ved UiO.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology Valgfritt emne fra sosialantropologi på 2000-nivå
5. semester Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne
4. semester SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk EXPHIL03 – Examen philosophicum SOSANT1200 – Politisk antropologi* / Valgfritt emne fra sosialantropologi på 2000-nivå
3. semester SOSANT1300 – Economic anthropology SOSANT1050 – Etnografisk metode SOSANT1400 – Antropologi og religion* / Valgfritt emne fra sosialantropologi på 2000-nivå
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Det er obligatorisk å ta enten SOSANT1400 i 3. semester eller SOSANT1200 i 4. semester. Hvis du, for eksempel, velger SOSANT1400 i 3. semester, er det obligatorisk å ta et valgfritt emne fra sosialantropologi på 2000-nivå i 4. semester.

Oppbygging for deg som begynte i 2016 eller 2017

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i Social Anthropology ved UiO.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology Valgfritt emne fra sosialantropologi på 2000-nivå
5. semester SOSANT1050 – Etnografisk metode SOSANT1400 – Antropologi og religion** Valgfritt emne fra sosialantropologi på 2000-nivå
4. semester Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne
3. semester SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk* SOSANT1300 – Economic anthropology
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*SOS2500 er i høstsemesteret tilpasset studenter fra bachelorprogrammet kultur og kommunikasjon. I vårsemesteret er det tilpasset studenter fra sosiologi. Det er likevel anledning for studenter fra begge fag til å ta emnet begge semestre.

**SOSANT1400 kan byttes ut med SOSANT1200. SOSANT1200 tilbys kun i vårsemesteret.

Oppbygging for deg som begynte i 2015

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i Social Anthropology ved UiO.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology Valgfritt emne fra sosialantropologi på 2000-nivå
5. semester SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi SOSANT1300 – Economic anthropology Valgfritt emne fra sosialantropologi på 2000-nivå
4. semester Fritt emne/utveksling Fritt emne/utveksling Fritt emne/utveksling
3. semester SOSANT1050 – Etnografisk metode SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk SOSANT1400 – Antropologi og religion
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Oppbygging for deg som begynte i 2013 eller 2014

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i Social Anthropology ved UiO.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology Valgfritt emne fra sosialantropologi på 2000-nivå
5. semester SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi SOSANT1050 – Etnografisk metode eller Valgfritt emne fra sosialantropologi på 2000-nivå SOSANT1300 – Economic anthropology
4. semester Fritt emne/utveksling Fritt emne/utveksling Fritt emne/utveksling
3. semester SVMET1010 – Kvalitative metoder SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk SOSANT1400 – Antropologi og religion
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Oppbygging for deg som begynte i 2012 eller tidligere

Publisert 27. nov. 2015 16:34 - Sist endret 21. okt. 2020 08:55