Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning er fulltidsstudium på to år og 120 studiepoeng. Studiet kan ikke kombineres med arbeid på dagtid.

Studieløp fra høsten 2019 

4. semester PED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning
3. semester PED4104 – Rådgivning og veiledning PED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivningPED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivningPED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivningPED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning
2. semester PED4102 – Språk, kommunikasjon og læring PED4103 – Testmetode (psykometri) PED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning
1. semester PED4011 – Generell metode og dataanalyse/ statistikk PED4101 – Sosioemosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser
  5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp.

Studiet består av teoriundervisning, seminarer, ekskursjoner og praksis.

  • 1. semester kombinerer du studier i metode med kartlegging og tiltak knyttet til sosioemosjonell utvikling og utviklingsforstyrrelser. I tillegg er det lagt opp til tre ukers observasjonspraksis og ekskursjoner
  • 2. semester får du teoretisk kunnskap om kartlegging, pedagogiske tiltak og testmetode. I dette semesteret skal du også skrive en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven, og du får tildelt en veileder.
  • 3. semester har du teoristudier, obligatorisk praksis i 8 uker, og du arbeider med masteroppgaven
  • 4. semester er det fokus på masteroppgaven

Praksis

I første og tredje semester har du praksis. Gjennom praksisen får du mulighet til å se din teoretiske kunnskap opp mot utfordringer i en arbeidshverdag. Du får også innsikt i hvordan din kompetanse er relevant for ulike arbeidsoppgaver. Les mer om praksis på master i pedagogikk.

Ansiktsdekkende hodeplagg 

Det ble fra 1. august 2018 innført forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-9

Praksis er en del av ditt studieløp og samme forbud gjelder i praksisperiodene.  

Utveksling

Vi anbefaler at du reiser på utveksling i 2. semester.

Masteroppgaven 

Masteroppgaven er en viktig del av ditt studiet. Sett deg tidlig tidlig inn i hva som er de praktiske og faglig rutinene når du skal skrive og levere din masteroppgave.

Tidligere studieordninger

Studieordning 2003-2010

Studieordning 2011-2018

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i pedagogikk, studieretning pedagogisk- psykologisk rådgivning

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 16. feb. 2018 13:18 - Sist endret 9. sep. 2022 15:49