Oppbygging og gjennomføring

Dette studieløpet gjelder for deg som startet i perioden 2011-2018. 

Studieløp 2011-2018

4. semester

PED4032 – Anvendt metode (nedlagt) PED4190 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning
3. semester PED4010 – Statistikk (nedlagt) PED4040 – Forskningsmetode og vitenskapsteori (nedlagt) PED4110 – Litteraturgjennomgang og vurdering av en pedagogisk-psykologisk problemstilling (nedlagt) PED4190 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning
2. semester PED4100 – Teori og praksis - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (nedlagt)
1. semester PED4100 – Teori og praksis - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Masterstudiet går over to år. Det første året er en kombinasjon av teoriundervisning, seminarer og praksisperioder på til sammen 14 uker. I det andre studieåret fokuserer du på forskningsmetoder og masteroppgaven.

Praksis 

Praksis foregår i tre perioder fordelt på de to første semestrene av studiet og er organisert under emnet PED4100.De to første praksisperiodene er på 3 uker og den siste er på 8 uker. I praksisperiodene følger du vanlig arbeidstid på ditt praksissted i fire dager i uka. Den femte dagen er det seminar på Universitetet. Institutt for Pedagogikk tildeler praksissteder og disse er  vanligvis i Oslo og Akershus. I de første praksisperiodene skal du hovedsakelig observere arbeidet på praksisstedet, mens du i den siste perioden kan du også få oppgaver under veiledning av din praksisveileder. Detaljert beskrivelse av det faglige innholdet i praksis finner du på emnesiden til PED4100.

På grunn av praksisinnholdet må du levere politiattest når du begynner på studiet.

Masteroppgaven 

Alt om masteroppgaven er en egen informasjonsside med en helhetlig oversikt over formelle krav og ressurser til hjelp i oppgaveskrivingen; fra prosjektbeskrivelse til ferdig skrevet masteroppgave, innlevering og sensur.

Forskningsseminar for masterstudenter 

Forskningsseminar for masterstudenter er et studietilbud som er åpent for alle studenter på masternivå. Seminarene er en møteplass for studenter og forskere og baserer seg på instituttets forskningssatsninger. Studenter kan gjennom seminarene arbeide med utvikling av sine prosjekter for masteroppgaven og i noen tilfeller er det anledning til å benytte datamateriale som er innsamlet i forskningsprosjektene.

Utveksling

Vi anbefaler at du reiser på utveksling i 3. semester (høstsemesteret) Du må søke innen 15. februar. Bestill veiledning om utveksling så tidlig som mulig.

Tidligere studieordninger 

Tidligere studieordninger

Ny studieordning fra høst 2019

 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i pedagogikk, studieretning pedagogisk- psykologisk rådgivning

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. jan. 2022 09:49