Oppbygging og gjennomføring

Denne siden gjelder for studenter som fikk opptak på programmet mellom høsten 2014 og høsten 2016.

6. semester Emne i 40-gruppe ECON3150 – Introductory Econometrics / Emne i 40-gruppe ECON3010 – Anvendt økonomisk analyse
5. semester Emne i 40-gruppe ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt) SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
4. semester Emne i 40-gruppe / ECON3150 – Introductory Econometrics Fritt emne / utveksling Valgfritt ECON1000-3000-emne i samfunnsøkonomi
3. semester Emne i 40-gruppe ECON2310 – Makroøkonomi 2 ECON2915 – Economic Growth (nedlagt)
2. semester ECON2130 – Statistikk 1 ECON2200 – Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (nedlagt)
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum ECON1210 – Mikroøkonomi 1 ECON1310 – Makroøkonomi 1
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Programmets oppbygning (180 studiepoeng)

Obligatoriske emner (120 sp)

Valgfritt emne i samfunnsøkonomi (10 studiepoeng)

40-gruppe (40 studiepoeng)

Fritt emne (10 studiepoeng)

I programmet inngår det ett fritt emne, som du kan velge helt fritt så lenge det ikke er faglig overlappende med de obligatoriske emnene som inngår i programmet eller med emner i 40-gruppen. Se oversikt over emner ved Universitetet i Oslo.

Du har selv ansvar for å legge opp ditt eget studieløp

Vi anbefaler studenter å følge studieløpet. Dersom du følger planen, er du garantert at eksamener i obligatoriske emner ikke kolliderer. Hvis du velger å legge opp planen på en alternativ måte, må du selv passe på å sjekke forkunnskapskrav og undervisnings- og eksamenstidspunkt for emnene du velger.

Undervisning og vurdering

Undervisningen foregår i form av forelesninger og seminarer. Undervisningen er ikke obligatorisk, men det er sterkt anbefalt at du møter opp. Det anbefales også at studentene danner kollokviegrupper sammen for å arbeide med oppgaver.
I omtrent alle emner i fordypningsdelen blir det krevd egeninnsats i form av obligatorisk innlevering av oppgaver, som må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende skoleeksamen. Skoleeksamen benytter gradert karakterskala (A-F).

Utveksling

Det er lagt til rette for at du kan reise på utveksling i 4. semester. ECON3150 – Introductory Econometrics kan flyttes til 6. semester.Mer informasjon om utveksling finner du her.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Adgang til eksterne emner ved andre læresteder

Eksterne emner i et annet fagfelt

Du kan også avlegge emner i et fagfelt som er relevant for samfunnsøkonomi ved UiO eller ved et annet lærested. Inntil 10 studiepoeng fra følgende fagområder kan erstatte valgfritt 1000 - 3000 emne i graden din.

Relevante fagfelt

  • Matematikk
  • Statistikk
  • Informatikk
  • Økonomisk historie
  • Helseøkonomi
  • Bedriftsøkonomi (gjelder da kun fag som investeringsanalyse, budsjettering, regnskap og finansiering, og ikke markedsføring, ledelse, organisasjon og psykologi). 

Merk at ikke alle emner fra disse fagfeltene blir godkjent, men at de må være emner som kunne vært en del av emneportføljen til samfunnsøkonomi. 

Her finner du informasjon om hvordan du skal gå fram dersom du har utdanning fra et annet studiested, fra før du begynte på dette studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i samfunnsøkonomi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 5. mars 2018 15:57 - Sist endret 1. nov. 2019 14:56