100-gruppe – Russisk (100RUS2)

Om emnegruppen

Se her for oppbygging av 100RUS for studenter med opptak til og med høsten 2016.

Emnegruppen inngår i studieretning for russisk på bachelorprogrammet Europeiske språk

I denne emnegruppen lærer du om russisk språk, litteratur, samfunn og historie. Etter å ha fullført 100-gruppen i russisk er du på nivå B2 (Vantage level) i det europeiske sertifiseringssystemet Common European Framework of Reference for Languages.

Les mer om læringsmålene for studieretningen

Oppbygging og gjennomføring

Emnegruppen består av syv obligatoriske emner (70 studiepoeng). I tillegg velger du tre emner (30 studiepoeng) blant valgfrie emner i språk, litteratur og områdekunnskap.

De obligatoriske emnene gir deg kunnskaper og ferdigheter innen russisk språkbruk og grammatikk og en innføring i russisk litteratur, kultur, historie og samfunnsforhold. Du begynner med å ta innføringsemner på 1000-nivå. Du tar deretter de valgfrie fordypningsemnene på 2000- og 3000-nivå. Emnene på 2000- og 3000-nivå gir deg muligheten til å fordype deg i russisk språk, områdekunnskap og litteratur. 

Utenlandsopphold
Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Emner tatt i utlandet kan etter forhåndsgodkjenning innpasses som emner i denne 100-gruppen. Det anbefales å ta emner i utlandet som kan inngå som erstatning for emner på 2000-nivå. Les mer om Utenlandsopphold.

Kvalifisering for videre studier
Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet Europeiske språk, studieretningen Russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk.  Avhengig av valg av støttefag og frie emner vil du også kunne kvalifisere deg til andre masterprogrammer ved UiO.

Emner i emnegruppen

70 studiepoeng obligatoriske emner: 

30 studiepoeng valgfrie emner (du velger 30 studiepoeng fritt blant disse tre kategoriene):

Russisk språk

Russisk litteratur

Russisk områdestudier