40-gruppe – Sosialantropologi (40-SOSANT)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner i emnegruppen:

I tillegg velges 30 studiepoeng fra følgende liste:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Vær oppmerksom på at frem til våren 2015 bestod 40-gruppa i sosialantropologi av færre emner, og hadde en annen oppbygging enn dagens 40-gruppe. Du kan fortsatt bruke alle emnene som inngikk i den gamle 40-gruppa, i den nye og gjeldende 40-gruppa.

Husk at enkelte emner har obligatoriske eller anbefalte forkunnskaper.