Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring kosmologiske modeller, viktige epoker i universets historie, og strukturdannelse. Dette gir grunnlaget for videre studier i kosmologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du kunne:

 • Formulere prinsippene og ligningene som er grunnlaget for universmodeller i den generelle relativitetsteorien.
 • Forklare viktige kosmologiske observasjoner og hvordan de brukes til å bestemme universets egenskaper.
 • Beskrive, kvalitativt og kvantitativt, viktige epoker i universets historie: inflasjonsfasen, strålingsdominert fase med frikobling av mørk materie og nøytrinoer, nukleosyntese, materiedominert univers, rekombinasjon og dannelse av kosmisk bakgrunnsstråling.
 • Formulere de grunnleggende ligningene som beskriver strukturdannelse, og løse dem i enkle tilfeller.
 • Kjenne viktige observable i storskalastruktur, hvordan de defineres, hvordan de observeres, og hva de kan fortelle om universets egenskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Fem semestre på bachelorprogrammet Fysikk og astronomi, eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot AST4220 – Kosmologi I (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er fire timer med forelesninger i uken, og to timer med regneøvelser.

Eksamen

To prosjektoppgaver der hver teller ca. 20% av sluttkarakteren og til sammen ca. 40% av sluttkarakteren. Avsluttende 4 timers skriftlig eksamen teller ca. 60% av sluttkarakteren. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av prosjektoppgavene og avsluttende skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

 • Det er tillatt med to A4-sider med notater, det vil si begge sider av ett A4-ark eller to A4-ark med skrift kun på den ene siden.
 • Godkjent elektronisk kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Dersom emnet undervises på engelsk vil skriftlige eksamensoppgaver gis på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)