Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kosmologiske modeller og viktige epoker i universets historie, inkludert inflasjonsfasen og hvordan kvantefluktuasjoner genererer inhomogeniteter. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kjennskap til prinsippene og ligningene som er grunnlaget for universmodeller i den generelle relativitetsteorien.
 • kan du forklare viktige kosmologiske observasjoner og hvordan de brukes til å bestemme universets egenskaper.
 • kan du beskrive, kvalitativt og kvantitativt, viktige epoker i universets historie: inflasjonsfasen, strålingsdominert fase med frikobling av mørk materie og nøytrinoer, nukleosyntese, materiedominert univers, rekombinasjon og dannelse av kosmisk bakgrunnsstråling.
 • kan du beskrive hvordan kvantefluktuasjoner i inflasjonsfasen er opphav til tetthetsfluktuasjoner og gravitasjonsbølger.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Fem semestre på bachelorprogrammet Fysikk og astronomi, eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er 4 timer med forelesninger i uken, og 2 timer med regneøvelser.

Eksamen

Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering av 3 oppgaver i form av hjemmeeksamener, der de to første teller 25 % og den tredje teller 50 % i karaktervurderingen. 

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. des. 2022 02:10:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)