FYS4220 – Sanntids og embedded datasystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet våren 2021.

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i design av digitale og innebygde systemer ved bruk av programmerbare logiske kretser (FPGA-teknologi). Dette omfatter bruk av maskinvarebeskrivende språk som VHDL, verifikasjon og testing av digitale design, realisering av innebygde system på FPGA, samt grunnleggende egenskaper ved og bruk av sanntids operativsystem.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til oppbygning og virkemåten til programmerbare logiske kretser
  • har du kjennskap til bruksområder for programmerbare logiske kretser
  • behersker du grunnleggende digital design ved bruk av et maskinvarebeskrivende språk som VHDL
  • kan du utføre simulering og syntese av digitale systemer
  • har du grunnleggende kunnskaper om innebygde system og sanntids operativsystemer og er i stand til å realisere slike system på en FPGA.

Opptak til emnet

Maksimalt 30 studenter på grunn av laboratoriekapasitet.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver og kjennskap til minst ett høynivå programmeringsspråk.

Kunnskaper i måleteknikk (FYS3230 – Sensorer og måleteknikk (videreført), FYS3231 – Sensorer og måleteknikk) og mikroprosessorteknikk (FYS3240 – Datainnsamling og kontroll) er en fordel.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester med 4 timers undervisningstilbud per uke (2 timer forelesning og 2 timer laboratoriearbeid).

Dette emnet har en prosjektoppgave, som må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

En prosjektoppgave må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.

  • Avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen (4 timer) teller 100% av samlet karakteren.

Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres av antall påmeldte studenter til emnet like etter påmeldingsfristen er ute.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9220 – Sanntids og embedded datasystemer

Vær oppmerksom på endring i obligatoriske arbeidskrav i dette emnet fra høsten 2020. Tidligere obligatoriske godkjenninger vil ikke lenger være gjeldene.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. feb. 2021 14:11:52

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)