Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Datateknologi inngår i nesten alle produkter, fra industrielle kontrollsystemer til mobil kommunikasjon og husholdningsmaskiner. Kurset gir en oversikt over sentrale elementer for konstruksjon og verifikasjon av programmerbar logikk og sanntids/embedded systemer. Stikkord: sanntids operasjoner og sanntids operativsystemer, parallelle prosesser, prosess-til-prosesskommunikasjon og synkronisering, avbruddshåndtering, ressursfordeling, programvare, instrumentering, prosessorteknologi, design og utvikling av programmerbar logikk, simulering og verifikasjon ved bruk av VHDL testbenker.

Hva lærer du?

Design og implementasjon av programmerbar logikk og sanntids- og embedded systemer gjennom forelesninger og praktiske laboratorieøvelser. Cirka halvparten av undervisningen er innenfor utvikling av programmerbar logikk (FPGA/VHDL) for embedded systemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver og kjennskap til minst ett høynivå programmeringsspråk.

Kunnskaper i måleteknikk ( FYS3230 – Sensorer og måleteknikk (videreført) ) og mikroprosessorteknikk ( FYS3240 – Datainnsamling og kontroll ) er en fordel.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9220 – Real time and embedded data systems

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 30 forelesningstimer (2 timer per uke) og inntil 60 timer med praktiske øvelser og seminarer (4 timer per uke). Det kreves gjennomføring av 6 obligatoriske øvelser.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Seks obligatoriske innleveringer må godkjennes før avsluttende eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer).

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)