GEO2300 – Geofysisk modellering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Emnet tar for seg grunnleggende dynamikk som kan anvendes i alle jordsystemer, fra jordens indre til atmosfæren. Dette inkluderer tidsavhengige prosesser, adveksjon og diffusjon. Hver enkelt prosess skal studeres, først med analytiske løsninger og deretter med numeriske løsninger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du

 • redegjøre for tidsavhengige prosesser og anvende metoder for diverse applikasjoner, fra karbondatering til enkle klimamodeller
 • modellere adveksjons- og diffusjonsprosesser, for eksempel til elvestrømning, spredning av forurensing og forplanting av bølger
 • bruke kunnskap om bevaring av momentum til å modellere mantelstrøm til værvarsling
 • utføre Python-programmering og bruke numeriske beregninger for å analysere geofysiske prosesser
 • reflektere over hvordan kompliserte prosesser kan modelleres matematisk og numerisk med forenklede modeller

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Undervisning

Forelesninger 2 x 2 timer per uke. Regneøvelser 2 timer per uke. I tillegg tilbys et ukentlig dataverksted (2 timer) med praktiske programmeringsøvelser ved behov.

4 obligatoriske hjemmeoppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • 4 obligatoriske hjemmeoppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen.
 • Skriftlig midtveiseksamen teller 25% ved sensurering.
 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 75% ved sensurering.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator, Matematisk formelsamling (Rottmann).

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, fransk, tysk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 07:13:51

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk