Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset gir en oversikt over feltene mikrobiologi og mykologi, med fokus på terrestrisk mangfold. Kurset dekker hovedsakelig prokaryotisk og eukaryotisk mikrobiologi, med fokus på stoffskifte, miljømetoder og diagnostikk. Mikrobiell genetikk og mikrobiell patogenese er en del av andre, mer avanserte kurs.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette kurset, vil du:

 • ha generell kunnskap om mikrobiologi og mykologi
 • lære om mangfoldet av mikroorganismer, deres metabolisme og økologi   
 • ha praktiske ferdigheter som sterile teknikker, anrikningskulturer, mikroskopi, matmikrobiologi (for eksempel gjæring), luftmikrobiologi og miljø- og klinisk diagnostisk metode.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

7 studiepoeng overlapp mot MBV3060 – Generell mikrobiologi (videreført)

Undervisning

 • Forelesninger
 • Kollokvier
 • Obligatoriske laboratorieøvelser

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo-bachelor@ibv.uio.no, før forelesningen starter. Dette gjelder også for studenter på venteliste.

Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år

 

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Skriftlig avsluttende eksamen på 3 timer som teller 100% av karakteren.

Labrapporter må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervises første gang vår 2019

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)