Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i sentrale statistiske begreper det metodiske grunnlaget for moderne biologisk forskning. Det statistiske programmeringsmiljøet R benyttes gjennom hele kurset.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kjenne og kunne forklare begrepene sannsynlighet og sannsynlighetsfordelinger, signifikanstester og statistisk inferens, og tolkning av estimater.
 • Ha praktiske ferdigheter i statistisk modellering, modellseleksjon og hypotesetesting.
 • Kunne planlegge og utføre biologiske eksperimenter og observasjonsstudier i laboratoriet og i felt, kunne den statistisk basis for metodene, og kjenne begrepene randomisering, blokking, konfundering, pseudoreplikasjon, multivariate statistiske metoder og prøveinnsamlingsmetoder i forskjellige disipliner av biologi.
 • Skal være i stand til å vurdere det statistiske grunnlaget for resultater og påstander i de biologiske tidsskriftene. - Kunne beherske det statistiske programmeringsmiljøet R.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt), BIO1200 – Biologisk mangfold (nedlagt), BIO2100 – Generell økologi (videreført), KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført) og MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt). Noe forkunnskap i statistikk (e.g. STK1000 – Innføring i anvendt statistikk eller lignende) er en fordel, men ikke nødvendig.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, obligatorisk gruppeundervisning samt en obligatorisk oppgave i biostatistikk.

Obligatorisk fremmøte på første forelesning. Kurset benytter Canvas.

Eksamen

Emnet har to 3-timers eksamener:

En skriftlig midttermineksamen med flervalgsoppgaver, der ingen hjelpemidler er tillatt (30% av avsluttende karakter). Dette er en tradisjonell eksamen som utføres med penn og papir.

En skriftlig avsluttende eksamen (70% av avsluttende karakter), hvor hver student har lov til å ha med opp til ti tosidige A4-ark med valgfri tekst,formler, ligninger, figurer, tabeller etc.; håndskrevet eller trykt + kalkulator. Denne eksamen utføres digitalt. Se semestersiden for mer informasjon. 

De obligatoriske elementene i emnet må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport fra periodisk emneevaluering H09.

Emneevaluering BIO2150A H13.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk