IN2000 – Software Engineering med prosjektarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

I dette emnet skal du gjennomføre et omfattende systemutviklingsprosjekt i team, og vil få trening i å bruke moderne metoder, teknikker og verktøy innen software engineering.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN2000:

 • har du kunnskap om de viktigste systemutviklingsmetodene, inkludert deres styrker og svakheter
 • har du kunnskap om sentrale prosesser og aktører i prosjekt- og teamarbeid som anvender smidige prinsipper
 • har du kunnskap om følgende aktiviteter innenfor systemutvikling: kravinnsamling og -analyse, design, programmering, testing, samt vedlikehold og videreutvikling
 • kan du anvende profesjonelle systemutviklingsmetoder, -teknikker og -verktøy
 • har du kompetanse for å arbeide i team og evne til å reflektere over eget og teamets arbeid i systemutviklingsprosjekter
 • kjenner du til metoder og prinsipper for innebygget sikkerhet og universell utforming

Opptak til emnet

Emnet har begrenset kapasitet til 250 studenter fra bachelorprogram ved IFI. Rangering:

1) Studenter på bachelorprogram ved IFI der emnet er obligatorisk:

 • Informatikk: design, bruk, interaksjon
 • Informatikk: digital økonomi og ledelse
 • Informatikk: programmering og systemarkitektur

2) Studenter på øvrige bachelorprogram ved IFI:

 • Informatikk: robotikk og intelligente systemer
 • Informatikk: språkteknologi
 • Informatikk: nanoteknologi og robotikk
 • Informatikk: programmering og nettverk
 • Informatikk: språk og kommunikasjon

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

 • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

IN1010 – Objektorientert programmering/INF1010 og IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser/INF1050/INF1055. Samt minst ett av disse fire emnene: IN1060 – Bruksorientert design/INF1510, IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign/INF2260, IN2010 – Algoritmer og datastrukturer/INF2220, IN2090 – Databaser og datamodellering/INF1300

Dersom du mener å fylle alle krav for emnet (programbegrensning og opptakskrav med gammel emnekode) kontakt instituttet hvis du ikke får meldt deg i Studentweb.

Overlappende emner

Undervisning

Inntil 4 timer forelesning (to dobbeltimer) per uke. Det kreves gjennomføring og godkjenning av en større prosjektoppgave i gruppe, samt innlevering av obligatoriske oppgaver som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Fire timers skriftlig, digital avsluttende eksamen som teller 50% og innlevering av en prosjektoppgave med muntlig presentasjon som teller 50%.
Prosjektoppgaven gis en felles karakter for alle deltagere, basert på den muntlige presentasjonen. Enkeltstudenter kan trekkes ut til individuell presentasjon og det vil da bli gitt individuell karakter.

Begge deler må være bestått og begge må være bestått i samme semester.

Det kreves gjennomføring og godkjenning av en større prosjektoppgave i gruppe, samt innlevering av obligatoriske oppgaver som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 18:16:14

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk