IN3240 – Testing av programvare

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet dekker fundamentale begreper innenfor testing av programvare og spesifikke områder som: testing gjennom livssyklusen til et programvaresystem, statiske teknikker for testing, testdesign teknikker, testledelse, verktøystøtte for testing, testing av brukeropplevelser, testing av tilgjengelighet, eksplorativ testing, automatisert testing, testdrevet utvikling.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN3240:

  • kan du anvende moderne testprosesser i programvareutvikling og prosjektledelse,
  • kan du lage teststrategier og planer, designe testtilfeller og prioritere og utføre dem,
  • kan du håndtere risiko og uønskede tilfeller innen et prosjekt og bidra til effektive leveranser av programvare og forbedring av systemutviklingsprosesser.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

IN3240 og IN4240 vil bli sett i sammenheng opp mot antall plasser, med prioritering gitt til bachelorstudenter ved studieprogrammet Informatikk: Programmering og systemarkitektur og masterstudenter ved studieprogrammet Informatikk: Programmering og systemarkitektur

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering/INF1000/IN1900/INF1100/IN-KJM1900

Emnet bygger delvis på IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser eller INF1050 – Systemutvikling (videreført). Det anbefales også å ha tatt IN1010 – Objektorientert programmering.

Overlappende emner

Undervisning

To timer forelesning og to timer gruppeundervisning pr. uke. Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3121, INF4121 og IN4240.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 06:33:12

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)