MAT2100 – Elementær reell analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

MAT2100 tar for seg det teoretiske grunnlaget for énvariabel matematisk analyse og gir en grundig innføring i sentrale begreper og bevisteknikker. Emnet utdyper og viderefører teorien fra MAT1100 – Kalkulus og legger et teoretisk grunnlag for videre studier. Studenter som tar sikte på en mastergrad i matematisk analyse (inkludert partielle differensialligninger, matematisk optimering, stokastisk analyse og matematisk finans) anbefales å ta MAT2400 – Reell analyse isteden/tillegg.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kjenner du den aksiomatiske teorien for reelle tall og har god kjennskap til topologiske begreper som åpenhet, lukkethet, kompakthet, konvergens og kontinuitet på tallinjen;
 • har du innsikt i kardinalitetsbegrepet og vet forskjell på tellbare og ikke-tellbare mengder;
 • kan du utnytte de grunnleggende teoremene om kontinuerlige og deriverbare funksjoner på tallinjen;
 • kan du gjøre rede for Riemann-integralet og sammenhengen mellom integrasjon og derivasjon;
 • har du god kjennskap til forskjellige konvergensformer for funksjonsfølger og funksjonsrekker og kjenner den grunnleggende teorien for potensrekker og Fourierrekker;
 • kan du gjøre rede for den grunnleggende teorien for metriske rom;
 • kan du presentere egne matematiske argumenter med korrekt notasjon og terminologi og på en klar og velorganisert måte.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus. Det er en fordel å ha tatt MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 16:20:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk