Kort om emnet

Emnet gir en innføring i geometri i planet og rommet. Det blir lagt vekt på sentrale geometriske temaer som det ikke er plass til i våre begynneremner. Emnet inneholder klassifikasjon av symmetrier (stive bevegelser) i planet og rommet, betrakninger om trekanter og sirkler fra antikkens plangeometri, geometriske og analytiske beskrivelser av kjeglesnitt samt geometri i det projektive planet. Emnet er særlig beregnet for lektorstudenter og er egnet til å bygge geometrisk intuisjon og gi grunnlag for mer abstrakt matematikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du regne med elementære geometriske objekter på en måte som gir grunnlag for intuisjon og forståelse i matematiske og naturvitenskapelige studier, og som gir nødvendig bakgrunn for undervisning i skolen
 • kjenner du de forskjellige stive bevegelsene i Euklidske rom og symmetriene av planet og kan analysere og bestemme disse i konkrete utregninger
 • kjenner du de forskjellige tapetmønstre som finnes og deres symmetrigruppe
 • kjenner du sammenhengen mellom de Platonske legemene og symmetrier i rommet
 • kan du bruke klassiske plangeometriske setninger, inkludert setningene til Menelaus og Ceva, i studiet av trekanter og kjeglesnitt i planet
 • kan du bruke analytiske metoder til å bestemme geometriske steder, inkludert kjeglesnitt, i planet
 • kjenner du egenskapene til det projektive planet og kan bruke lineær algebra både til å utlede geometriske setninger i det projektive og det Euklidske planet
 • kan du gi en skriftlig presentasjon av et utvalgt geometrisk emne i form av en prosjektoppgave

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

 • 3 studiepoeng overlapp med MAT0150V.
 • 2 studiepoeng overlapp med MAT0140V.

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse (prosjekt) som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juli 2022 17:26:05

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk