Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i geometri i planet og rommet.  Det blir lagt vekt på sentrale geometriske temaer som det ikke er plass til i våre begynneremner. Emnet inneholder klassifikasjon av symmetrier (stive bevegelser) i planet og rommet, betrakninger om trekanter og sirkler fra antikkens plangeometri, geometriske og analytiske beskrivelser av kjeglesnitt samt geometri i det projektive planet. Emnet er særlig beregnet for lektorstudenter og er egnet til å bygge geometrisk intuisjon og gi grunnlag for mer abstrakt matematikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du regne med elementære geometriske objekter på en måte som gir grunnlag for intuisjon og forståelse i matematiske og naturvitenskapelige studier, og som gir nødvendig bakgrunn for undervisning i skolen;
 • kjenner du de forskjellige stive bevegelsene i Euklidske rom og symmetriene av planet og kan analysere og bestemme disse i konkrete utregninger;
 • kjenner du de forskjellige tapetmønstre som finnes og deres symmetrigruppe;
 • kjenner du sammenhengen mellom de Platonske legemene og symmetrier i rommet;
 • kan du bruke klassiske plangeometriske setninger, inkludert setningene til Menelaus og Ceva, i  studiet av trekanter og kjeglesnitt i planet;
 • kan du bruke analytiske metoder til å bestemme geometriske steder, inkludert kjeglesnitt, i planet;
 • kjenner du egenskapene til det projektive planet og kan bruke lineær algebra både til å utlede geometriske setninger i det projektive og det Euklidske planet;
 • kan du gi en skriftlig presentasjon av et utvalgt geometrisk emne i form av en prosjektoppgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra.

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Fra høsten 2015 vil det gjennomføres en prosjektoppgave (bestått/ikke bestått). Beståtte obligatoriske oppgaver og prosjektoppgaver avlagt vil ha ordinær gyldighetsperiode (se nettside obligatoriske oppgaver).
Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk