Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i teori og anvendelser av stykkevise polynomer representert ved B-splines. I første del er det fokus på grunnleggende egenskaper og algoritmer for B-splines i en variabel, og ulike approksimasjonsmetoder ved bruk av disse. Deretter utvides teorien og metodene til funksjoner i flere variable/dimensjoner, eksempelvis parametriske kurver og tensor-produkter. I siste del er det fokus på teoretiske egenskaper ved B-splines, som approksimasjons-egenskaper og stabilitet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

  • grunnleggende teori og egenskaper for B-splines;
  • implementere grunnleggende algoritmer for B-splines, som evaluering, skjøteinnsetting og interpolasjon;
  • bruke B-splines i praksis, eksempelvis til å interpolere data i en eller flere dimensjoner.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Dette emnet har 4 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MAT9170 – Spline Methods

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. aug. 2022 04:34:31

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)