Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sannsynlighetsteori i målteoretiske omgivelser. Blant temaene som diskuteres er: Sannsynlighetsmål, σ-algebraer, betingede forventninger, konvergens av stokastiske variable, de store talls lov, karakteristiske funksjoner, sentralgrensesetningen, filtrasjoner, martingaler i diskret tid, Brownske bevegelser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • har du grundig kjennskap til de målteoretiske definisjonene av sannsynlighet, uavhengighet, stokastisk variabel, stokastisk prosess og betinget forventning

  • behersker du forskjellige måter for å beskrive fordelingen til en stokastisk variabel

  • har du grundig kjennskap til metoder for å behandle og beskrive grenser av følger av stokastiske variable 

  • er du godt fortrolig med hvordan filtrasjoner og betingede forventninger brukes til å representere informasjon og kan behandle martingaler i diskret tid 

  • har du god kunnskap om konstruksjonen av Brownske bevegelser og noen av deres viktigste egenskaper

  • vil du mestre LaTeX som elektronisk verktøy for skriftliggjøring av matematikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STK-MAT3710 – Sannsynlighetsteori

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave som må være godkjent før avsluttende eksamen. Den obligatoriske oppgaven må gjøres ved hjelp av et presentasjonsverktøy for matematikk (LaTeX).

Avsluttende skriftlig eksamen teller 100 % ved karaktersettingen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Emnet har 10 stp overlapp med STK-MAT3710 – Sannsynlighetsteori og har tilsammen 3 eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Høst 2019

Eksamen

Høst 2020

Høst 2019

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.