STK-MAT3710 – Sannsynlighetsteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sannsynlighetsteori i målteoretiske omgivelser. Blant temaene som diskuteres er: Sannsynlighetsmål, σ-algebraer, betingede forventninger, konvergens av stokastiske variable, de store talls lov, karakteristiske funksjoner, sentralgrensesetningen, filtrasjoner, martingaler i diskret tid, Brownske bevegelser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • kjenner du de målteoretiske definisjonene av sannsynlighet, uavhengighet, stokastisk variabel, stokastiskprosess og betinget forventning
 • kjenner du forskjellige måter for å beskrive fordelingen til en stokastisk variabel
 • kjenner du metoder for å behandle og beskrive grenser av følger av stokastiske variable
 • er du fortrolig med hvordan filtrasjoner og betingede forventninger brukes til å representere informasjon og kan behandle martingaler i diskret tid
 • kjenner du konstruksjonen av Brownske bevegelser og noen av deres viktigste egenskaper

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: STK-MAT4710 – Sannsynlighetsteori

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2020 03:49:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk