English version of this page

Emner innen samfunnsøkonomi

Viser 1–31 av 31 emner
Emne Studiepoeng
ECON1210 – Mikroøkonomi 1 (10 studiepoeng) 10
ECON1310 – Makroøkonomi 1 (10 studiepoeng) 10
ECON1410 – Internasjonal økonomi (10 studiepoeng) 10
ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries (10 studiepoeng) 10
ECON2130 – Statistikk 1 (10 studiepoeng) 10
ECON2220 – Mikroøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
ECON2500 – Investering og finansiering (10 studiepoeng) 10
ECON3010 – Anvendt økonomisk analyse (10 studiepoeng) 10
ECON3020 – Prosjekt i demografi (10 studiepoeng) 10
ECON3150 – Introductory Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON3620 – Public Economics I (10 studiepoeng) 10
ECON3725 – Population Health (10 studiepoeng) 10
ECON3735 – Næringsstruktur, lønnsdannelse og friksjoner (10 studiepoeng) 10
ECON4091 – Master's Thesis and Oral Exam (30 studiepoeng) 30
ECON4137 – Applied Micro Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4140 – Mathematics 3: Differential Equations, Static and Dynamic Optimization (10 studiepoeng) 10
ECON4150 – Introductory Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4240 – Equilibrium, Welfare and Information (10 studiepoeng) 10
ECON4271 – Distributive Justice and Economic Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON4325 – Monetary Policy (10 studiepoeng) 10
ECON4330 – International Macroeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON4510 – Finance Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4620 – Public Economics I (10 studiepoeng) 10
ECON4725 – Population Health (10 studiepoeng) 10
ECON4910 – Environmental Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4915 – Development Economics (10 studiepoeng) 10
ECON9203 – Topics in Microeconomic Theory (5 studiepoeng) 5
ECON9311 – Macroeconomic Topics (5 studiepoeng) 5
ECON9715 – Topics in Labour Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9826 – Topics in Industrial Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9915 – Topics in Development and Political Economics (5 studiepoeng) 5