Fordypning i jus

Denne fordypningen kvalifiserer til masterprogrammene Public International Law (master's 1 1/2-years) og Maritime Law (master's 1 1/2-years), i tillegg til en rekke tverrfaglige masterprogrammer.

Anbefalt studieplan

Vær oppmerksom på at de fleste av emnene kun tilbys i enten høst- eller vårsemesteret.

6.semester

INTER3090 – Oppgaveemne i internasjonale studier

Fordypningsemne

Fordypningsemne

5.semester

Fordypningsemne/

Utveksling

Fordypningsemne/

Utveksling

Fordypningsemne/

Utveksling

4.semester

JFEXFAC04 – Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant eller

STV2220 – International Political Economy eller STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk

Valgfritt historie-emne

STV1020 – Metode og statistikk

3.semester

INTER2000 – Case Work in International Studies

JFEXFAC04 – Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant eller

STV2230 – International Security Policy

Fordypningsemne

2.semester

HIS1410INTER – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid for Internasjonale studier

ECON1410 – Internasjonal økonomi

 JUROFF1410 – Folkerett

1.semester

INTER1000 – Innføringsemne i internasjonale studier

STV1200 – Internasjonal politikk

EXPHIL03 – Examen philosophicum

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Metodeemne

Obligatorisk fordypningsemne

 • JUROFF1410 – Folkerett er en del av fordypningskravet til de juridiske masterprogrammene, men emnet er obligatorisk uavhengig av hvilken fordypning du velger.

Valgfrie fordypningsemner

 • Du må velge seks juridiske emner (60 studiepoeng).
 • Minst tre av disse må stå på listen over særlig INTER-relevante juridiske emner (30 studiepoeng).

INTER-relevante juridiske emner

 

Det juridiske fakultet setter ikke noe tak på antallet påmeldinger til emnene, og på populære emner kan det fort bli fullt i undervisningslokalene. Vi anbefaler derfor at studentene møter i god tid til undervisningen på de juridiske emnene for å være garantert plass.

  Masterprogrammene

  Vær oppmerksom på at noen av JUR-emnene (bachelornivå) har fullt overlapp med emner på masternivå som enten er obligatoriske eller kan velges som valgemner på PIL- og MARL-programmene. Om du velger samme emne på bachelornivå i Inter-graden og senere på masternivå i PIL- eller MARL-programmet kan du få problemer med Lånekassen.

  Kontakt Public International Law og Maritime Law dersom du ønsker nærmere studieveiledning om opptak (og mer informasjon om overlapp mellom emner) til disse programmene.

  Publisert 5. feb. 2016 12:35 - Sist endret 9. aug. 2019 13:54