40-gruppe – Filosofi (40FIL1)

Om emnegruppen

Blant flere ting er filosofi opptatt av refleksjon over hva som er erkjennelse og vitenskap og kommunikasjon, og i denne emnegruppen gis det en innføring i disse temaene, systematisk og historisk.

Læringsutbytte
• Studentene skal kunne redegjøre for og diskutere grunnleggende filosofiske spørsmål slik de er formulert etter renessansen, med særlig vekt på erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi.
• Studentene skal kunne forholde seg til originaltekster fra forkjellige filosofiske perioder.
• Studentene skal kunne forholde seg til minst ett fremmedspråk.
• Studentene skal kunne tenke filosofisk i forhold til de fag emnegruppen brukes som støttefag til.

Oppbygning og gjennomføring
Det obligatoriske emnet FIL1002 – Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi bør avlegges før de valgfrie emnene.

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne i gruppen er:

De resterende 30 studiepoengene velges blant de nedenstående emnene. Minst ett av disse må være på 2000-nivå.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet