Oppbygging og gjennomføring

Bachelorgraden i medier og kommunikasjon består av 180 studiepoeng:

 • 80 studiepoeng obligatoriske emner innenfor medier og kommunikasjon (80-gruppen)
 • 40 studiepoeng emner i en støttegruppe (40-gruppen)
 • 30 studiepoeng frie emner, som forventes at studentene avlegger ved et opphold i utlandet i femte semester
 • 10 studiepoeng fritt emne, som forventes å brukes på MEVIT3800 - Medievitenskapelige profesjonsferdigheter
 • Exphil og exfac

Se oppbygging og gjennomføring for deg som begynte på programmet høst 2018 eller tidligere

Bachelorprogrammets studieløp

Emnene i 80-gruppen er forbeholdt bachelorstudenter på medier og kommunikasjon. 

6. semester Frie emner / MEVIT3800 – Medievitenskapelige profesjonsferdigheter

MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid eller MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid

5. semester Utenlandsstudier (Frie emner) Utenlandsstudier (Frie emner) Utenlandsstudier (Frie emner)
4. semester 40-gruppe / støtteemner 40-gruppe / støtteemner

Fordypningsemne i medier og kommunikasjon

3. semester 40-gruppe / støtteemner 40-gruppe/ støtteemner
2. semester

 

EXPHIL03 – Examen philosophicum

Fordypningsemne i medier og kommunikasjon

1. semester EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, Medievitenskapelige grunnferdigheter
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Fordypningsenhet medier og kommunikasjon, 80 studiepoeng

80-gruppen i medier og kommunikasjon består av 8 obligatoriske emner:

MEVIT1001 – Innføring i medier og kommunikasjon: Teori og historie (20 stp), 

MEVIT1010 – Medieanalyse: Tekst og fortolkning (5 stp), 

MEVIT1011 – Medieanalyse: Data- og innholdsanalyse (5 stp), 

MEVIT1012 – Medieanalyse: Stil og estetikk (5 stp),

MEVIT1013 – Medieanalyse: Intervjuer og fokusgrupper (5 stp),

MEVIT3810 – Gruppeprosjekt - medievitenskap eller MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid - begge 20 stp).

I tillegg skal du velge mellom to fordypningsemner i medier og kommunikasjon, ett i andre og ett i fjerde semester:

 • MEVIT2111 - Skjermkulturer (10 stp)
 • MEVIT2112 - Journalistikk, kommunikasjon og formidling (10 stp)
 • MEVIT2113 - Politisk kommunikasjon (10 stp)
 • MEVIT2114 - Digitale medier (10 stp)

Vi anbefaler deg på det sterkeste å følge studieløpet slik det er skissert, at du tar MEVIT3800 - Medievitenskapelige profesjonsferdigheter (10 stp) i sjette semester, og at du tar den medievitenskapelige exfac-varianten som er tilpasset studiet og som vil gi deg grunnleggende ferdigheter i medievitenskap, EXFAC03-MVIT - Medievitenskapelige grunnferdigheter (10 stp).

Støttegruppe/ 40-gruppe

Du kan velge mellom en rekke forhåndsdefinerte støttegrupper på Det humanistiske fakultet (HF), Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV). De fleste støttegruppene har noen obligatoriske emner og noen som er valgfrie.

Tips til valg av 40-gruppe

 • Velg det som du synes er mest interessant, og ta gjerne utgangspunkt i emnene fra første og andre semester. Var det tema du syntes var mer spennende enn andre?
 • Utdanningssektoren er en viktig karrierevei for medievitere. Hvis du ønsker å bli lærer i videregående skole bør du velge et skolefag som 40-gruppe. Les mer om skolefag ved HF.
 • Arbeidslivsrelevans. Tenkt på hva du ønsker å jobbe med etter studiene, og velg en 40-gruppe som sammen med medievitenskap kan gi deg den kompetansen du trenger, slik som:
  • moderne retorikk og språklig kommunikasjon
  • samfunnsvitenskapelig kompetanse, slik som samfunnsøkonomi, statsvitenskap og sosiologi
  • språk- og kulturkompetanse (nyttig hvis du har fordypningsspråk fra videregående skole.)
 • Arbeidsgivere ser positivt på søkere som har et utenlandsopphold. Det er et stort pluss å studere språkfag og tilhørende kultur i et land der språket brukes. Du kan ta emner som innpasses i en 40-gruppe i utlandet, ta gjerne kontakt med studieinfo@media.uio.no dersom dette er aktuelt for deg.

For å se hvilke bransjer du kan jobbe i, gå til HFs karrieresider og les karriereintervjuer med tidligere studenter.

Instituttet hjelper deg gjerne i valget av 40-gruppe. Send en e-post til studieinfo@media.uio.no og avtal veiledning eller kom innom våre studiekonsulenter i veiledningstiden. Instituttet arrangerer et andresemesterseminar for bachelorstudenter der valg av 40-gruppe er et av temaene vi fokuserer på. Informasjon om dette sendes ut til aktuelle studenter hver vår.

40-grupper du kan velge mellom

Siden det er en støttegruppe kan ikke 40- gruppen bestå av medievitenskapelige emner eller tilsvarende, slik som journalistikk og kommunikasjonsfag. Du velger fritt blant 40-grupper som allerede er opprettet ved UiO, men vi anbefaler å velge 40-gruppe innenfor følgende fagfelt:

 • Språk
 • Estetikk
 • Historie
 • Alle 40-grupper innenfor kjønnsstudier
 • Kunsthistorie
 • Litteraturstudier
 • MN Informatikk (obs: krav om realfagskompetanse, må dokumenteres i forkant. Ta kontakt med studieinfo@media.uio.no for informasjon)
 • Moderne retorikk og språklig kommunikasjon
 • Musikk
 • Pedagogikk
 • Alle samfunnsvitenskapelige emnegrupper: psykologi, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap

Her finner du listen over alle 40-grupper som tilbys ved UiO.

Vær oppmerksom på at det er ingen garanti at du får plass på ønsket 40-gruppe. Kontakt instituttet som tilbyr 40-gruppen hvis du har spørsmål knyttet til dette.

  Utveksling eller frie emner

  Vi forventer at du drar på utveksling, og bachelorprogrammet legger til rette for at du skal ta 30 studiepoeng frie emner i utlandet i femte semester. Du velger selv hvilke emner du tar mens du er på utveksling, men pass på at du tar emner som anses som akademiske - surfing, yoga og matlaging gir studiepoeng ved flere utenlandske læresteder, men du får altså ikke godkjent slike emner ved UiO.

  Dersom du mot formodning ikke har mulighet til å dra på utveksling, og får fritak for dette, kan du velge blant alle frie emner på bachelornivå som tilbys ved UiO. Se gjerne UiOs tips for valg av frie emner.

  Frie emner 

  De frie emnene i bachelorgraden i medier og kommunikasjon skal helst brukes på emner ved utveksling og MEVIT3800 - Medievitenskapelige profesjonsferdigheter. Sistnevnte emne er tilrettelagt og tilpasset avsluttende emne i bachelorgraden, (MEVIT3810) og (MEVIT3811). 

  Om du tar frie emner må du være oppmerksom på at instituttet ikke kan garantere at du får plass på de emnene du helst vil ha. Kontakt instituttet som tilbyr emnet for spørsmål om det aktuelle emnet. Se også listen over alle bacheloremner som tilbys av IMK.

  Utveksling

  Programmet legger opp til at studentene skal på utveksling i femte semester. Studieprogrammet i medier og kommunikasjon har mange gode avtaler med læresteder som tilbyr emner innenfor medievitenskap og andre fagområder.

  Se også "Studieopphold i utlandet" og instituttets nettside om utveksling for mer informasjon.

  Godkjenning av tidligere utdanning?

  Hvis du har utdanning fra før kan du få dette innpasset inn i graden din. Se her for mer informasjon om godkjenning av ekstern utdanning.

  Mer informasjon

  Lurer du på hva et emne eller emnegruppe er? Eller hva du bør velge som frie emner? Se her.

  Generell informasjon om bachelorgrader ved UiO.

  Ta kontakt med instituttets studieseksjon (studieinfo@media.uio.no) hvis du har spørsmål knyttet til oppbygning og gjennomføring av bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon.

  Vitnemål og grad

  Studiet leder fram til graden: Bachelor i medievitenskap

  Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

  Emne- og semestersider

  Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

  Studiekvalitet

  Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

  Publisert 19. des. 2018 11:50 - Sist endret 13. sep. 2019 10:33