Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet fluidmekanikk, studieretning i energi, miljø og sikkerhet, er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng.

  • 60 studiepoeng masteroppgave og 60 studiepoeng emner eller
  • 30 studiepoeng masteroppgave og 90 studiepoeng emner

Startet du på masterprogrammet i mekanikk høsten 2019 eller tidligere? Se egen oppbygging og gjennomføring.

Forslag til generelt studieløp

Du tar emner på til sammen 60 eller 90 studiepoeng, avhengig av om du velger lang eller kort masteroppgave.

4. semester

Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave

3. semester

Masteroppgave / Emne Masteroppgave / Emne Masteroppgave / Emne

2. semester

Emne Emne Masteroppgave / Emne

1. semester

Emne
Emne Emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Dersom du ikke har MEK2200 – Kontinuumsmekanikk fra før kan det lønne seg å ta MEK4020 – Viskøse væsker og elastiske stoffer tidlig i løpet av masterstudiet for å få slik kompetanse. MEK4470 – Beregningsorientert fluidmekanikk er et numerisk emne som bygger på MEK2200 – Kontinuumsmekanikk, dersom du mangler denne bakgrunnen kan IN5270 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger være et alternativ i første semester.  MEK4300 – Viskøs strømning og turbulens bygger på MEK2200 – Kontinuumsmekanikk.

Valg av emner

Valg av masteremner avhenger av hvilken spesialisering og masteroppgave du sikter mot, og gjøres i samarbeid med kontaktperson eller veileder. Se fullstendig liste over masteremner.

Dette programmet har ingen obligatoriske emner, men vi anbefaler disse:

Anbefalte emner for første og tredje semester

Anbefalte emner for andre semester

Utveksling til Svalbard

Dette programmet tilbyr utveksling til Universitetssenteret på Svalbard. Vi anbefaler utveksling i tredje semester. 

Forslag til studieløp for utveksling til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

4. semester

Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave

3. semester

AT-327  Arctic Offshore Engineering / AT-332  Physical Environmental Loads on Arctic Coastal and Offshore Structures / AT-334  Arctic Marine Measurements Techniques, Operations and Transport Masteroppgave / Emne Masteroppgave / Emne

2. semester

Masteroppgave / Emne Emne Masteroppgave / Emne

1. semester

Emne
Emne Emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Masteroppgave og veileder

Du finner vanligvis fram til en passende masteroppgave og veileder ved å snakke med de ansatte i forskningsgruppen i Mekanikk ved Matematisk institutt.

Se også Instituttets frister knyttet til masterstudier.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested, kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Matematisk institutt for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i fluidmekanikk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 23. sep. 2019 12:53 - Sist endret 25. aug. 2021 16:39