Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset gir en grundig innføring i Newtonsk mekanikk samt spesiell relativitetsteori og tjener som grunnlag for videre studier i fysikk og fysikk-krevende realfag. Kurset bygger på Fysikk 2 fra videregående skole og bruker både analytiske, kalkulus-baserte og numeriske metoder for å løse mekaniske problemstillinger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du analysere kreftene som virker på et legeme, anvende Newtons lover for å finne bevegelsesligninger, og løse disse både analytisk og numerisk,
 • kan du beskrive rotasjonsbevegelser av et stivt legeme ved hjelp av kraftmoment, treghetsmoment og spinn, og du kan anvende spinnsatsen for å løse bevegelsesligningene,
 • kan du anvende bevaringslover for mekanisk energi, bevegelsesmengde og spinn for å løse statiske og dynamiske problemstillinger og analysere kollisjoner mellom legemer,
 • kjenner du definisjonene som er relevant for elastisitetsteori,
 • behersker du Lorentz transformasjonene for posisjon og hastighet og du kan forklare lengdekontraksjon og tidsdilatasjon,
 • behersker du løsningsstrategier for konkrete fysiske problemer, du kan innføre og vurdere tilnærminger hvis nødvendig, og du kan tolke resultater og sette disse i en fysisk sammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-INF1100 - Modellering og beregninger, MAT1100 - Kalkulus og INF1100 - Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført). Det er sterkt anbefalt at studentene har full fordypning i fysikk (Fysikk 2)) fra videregående skole.

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot FYS-MEF1110 - Mekanikk for MEF (nedlagt), og mot det nedlagte emnet FY-ME100, som ble undervist for siste gang våren 2003.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester med 4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning per uke. I tillegg tilbys et ukentlig data-verksted med praktiske programmeringsøvelser.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver og 5 av 6 oppgaver må være godkjent for å få ta avsluttende eksamen. Obligatoriske oppgaver må leveres i samme semester og godkjente oppgaver er gyldig i tre år.

Eksamen

Skriftlig midtveiseksamen (3 timer) og avsluttende skriftlig eksamen (4 timer). Både midtveis- og slutteksamen er obligatoriske og må avlegges i samme semester. Som forutsetning for å ta slutteksamen må 5 av 6 innleveringsoppgaver være godkjent. Midtveiseksamen teller 30% og avsluttende eksamen 70% ved fastsettelse av endelig karakter.

Hjelpemidler

Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter". Rottman: "Matematisk formelsamling". Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk