100-gruppe – Russisk (100RUS3)

Om emnegruppen

Se her for oppbygging av 100RUS2 for studenter med opptak til og med høsten 2018.

Emnegruppen inngår i studieretning for russisk på bachelorprogrammet Europeiske språk

I denne emnegruppen lærer du om russisk språk, litteratur, samfunn og historie. Etter å ha fullført 100-gruppen i russisk er du på nivå B2 (Vantage level) i det europeiske sertifiseringssystemet Common European Framework of Reference for Languages.

Les mer om læringsmålene for studieretningen

Oppbygging og gjennomføring

Emnegruppen består av ni obligatoriske emner (90 studiepoeng). I tillegg velger du ett emne (10 studiepoeng) blant valgfrie emner i språk, litteratur og områdekunnskap.

De obligatoriske emnene gir deg kunnskaper og ferdigheter innen russisk språkbruk og grammatikk og en innføring i russisk litteratur, politikk, kultur og samfunnsforhold. Du begynner med å ta innføringsemner på 1000-nivå. Du tar deretter fordypningsemner på 2000- og 3000-nivå. Emnene på 2000- og 3000-nivå gir deg muligheten til å fordype deg i russisk språk, områdekunnskap og litteratur.

Utenlandsopphold
Alle russiskstudenter bør reise på utveksling til Petrozavodsk i Russland, og vi anbefaler utreise i 4. semester. UiO har en utvekslingsavtale med Petrozavodsk State University, hvor du tar emner som kan innpasses i 100-gruppa i russisk. Du tar totalt 30 studiepoeng i Petrozavodsk. Før du kan reise ut må du ha avlagt minst 60 studiepoeng, hvorav 30 studiepoeng i russisk språk. For mer informasjon se Studieopphold i utlandet 

Kvalifisering for videre studier
Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet Europeiske språk, studieretningen Russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk.  Avhengig av valg av støttefag og frie emner vil du også kunne kvalifisere deg til andre masterprogrammer ved UiO.

Emner i emnegruppen

90 studiepoeng obligatoriske emner: 

10 studiepoeng valgfrie fordypningsemner. Velg ett av følgende emner: