40-gruppe – Vitenskapsfilosofi (40VITFIL)

Om emnegruppen

40VITFIL tilbyr BA-studenter en grundig innføring i vitenskapsfilosofi og gir deg mulighet til å fordype deg i sentrale problemstillinger i skjæringspunktet mellom filosofi og andre fag. I tillegg til å få en innføring i generell vitenskapsfilosofi, vil du kunne skreddersy 40-gruppen slik at den komplementerer det faget du fordyper deg i i din bachelorgrad. Emnegruppen er dermed relevant både for studenter ved HF og for studenter innen samfunns- og naturvitenskapelige disipliner. 40VITFIL tilbyr emner som tar opp grunnlagsproblemer i en rekke disipliner, inkludert psykologi, lingvistikk, biologi, medisin og matematikk.

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne:

Velg minst ett av følgende emner:

De eventuelt resterende studiepoengene velges blant følgende emner (du må velge minst ett emne på 2000-nivå):

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet