40-gruppe – Vitenskapsfilosofi (40VITFIL)

Om emnegruppen

Hva er vitenskapelig tenkning? Hvilken rolle bør vitenskapen spille i samfunnet? Vitenskapsfilosofi handler om å reflektere filosofisk over vitenskapelige metoder og antagelser. Det være seg over logikken og matematikkens rolle, men også  vitenskapens rolle i forståelse av mennesket, språket, samfunnet og naturen, og om problemfeltet mellom vitenskap, etikk, og politikk.

Denne emnegruppen en grundig innføring i vitenskapsfilosofi og gir deg mulighet til å fordype deg i sentrale problemstillinger i skjæringspunktet mellom filosofi og andre fag. I tillegg til å få en innføring i generell vitenskapsfilosofi, vil du kunne skreddersy 40-gruppen slik at den komplementerer det faget du fordyper deg i i din bachelorgrad. Emnegruppen er dermed relevant både for studenter ved HF og for studenter innen samfunns- og naturvitenskapelige disipliner. Emnegruppen tilbyr emner som tar opp grunnlagsproblemer i en rekke disipliner, inkludert psykologi, lingvistikk, biologi, medisin og matematikk.

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne:

Velg minst ett av følgende emner:

De eventuelt resterende studiepoengene velges blant følgende emner (du må velge minst ett emne på 2000-nivå):

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet