Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Portugisisk språk2 (80PORS2)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er kun for studenter på EAS-programmet, studieretning Latin-Amerika, hvor den utgjør fordypningen i portugisisk språk for studenter som velger modell 2.

Portugisisk er et av de store verdensspråkene og blir snakket i Portugal, i Latin-Amerika, i Afrika og i Asia. I en tid med økende internasjonalisering er kunnskaper i portugisisk en nyttig ressurs for samfunnet. Norge har aktive og stadig viktigere samarbeidsrelasjoner med mange portugisisktalende land, bl.a. Angola, Mosambik, Brasil, Øst Timor og Portugal, på næringslivsområdet (olje, fisk, osv.), og når det gjelder utviklingsarbeid.


Ved Universitetet i Oslo drives det forskning på ulike områder innen portugisisk språk. Det portugisiske språket har et stort utbredelsesområde og en lang historie, noe som gjør det til et interessant forskningsobjekt innen alle grener av lingvistikken.


Læringsutbytte
Når emnegruppen er fullført, forventes studenten å kunne:

• identifisere alle ordklassene og deres morfologiske egenskaper
• analysere og forklare bruken av alle verbformer
• bruke språkvitenskapelig terminologi
• gjennomføre syntaktiske analyser
• uttrykke seg muntlig og skriftlig på portugisisk om grammatikalske temaer
• presentere et akademisk tema (grammatikalsk eller noe annet) for et publikum
• samtale om språk
• anvende språkvitenskapelige kunnskaper når de snakker og skriver portugisisk
• ha kjennskap til ulike register/dialekter/sosiolekter
• kjenne til og kunne anvende portugisiske språkverktøy (enspråklige og tospråklige ordbøker, korpuser og grammatikkbøker)


Oppbygging og gjennomføring
80-gruppen består av 40 obligatoriske studiepoeng, 30 innen portugisisk språk og 10 i portugisiskspråklig litteratur. Videre velges minst to emner (20 sp) i portugisisk språk, og de resterende 20 sp velges blant en rekke emner innen litteratur, språk og områdekunnskap relevant for latinamerikanske studier.
Det gies mulighet innenfor denne fordypningsgruppen i portugisisk språk beregnet for studenter i latinamerika-studier å velge emner i spansk språk og/eller litteratur.

Emnegruppen har en tydelig progresjon hvor språkemner på 1000-nivå gir en opplæring i portugisisk språk med fokus på morfologi, særlig verbalsystemet, og enkle syntaktiske regler. På 2000-nivå får studentene fordype seg i portugisisk syntaks både teoretisk og praktisk. I tillegg er det mulig å velge fordypningsemner innen portugisiskspråklig litteratur og områdekunnskap.

Emnet POR0101 – Innføring i portugisisk (videreført) er et tilbud til de studentene som etter en diagnostisk test ikke har nok kunnskap i språket til å begynne direkte på POR1101. Studentene skal i såfall begynne med 0101-kurset.


Utenlandsopphold
Studentene anbefales sterkt å gjennomføre utenlandsopphold som del av bachelorgraden. Det kreves avlagt 20-studiepoeng i portugisisk for å kunne reise på utveksling.


Kvalifisering for videre studier
Denne 80-gruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterstudiet i portugisisk språk.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

I tillegg velges ett av følgende emner:

Minimum 20 studiepoeng velges blant:

Inntil 10 studiepoeng velges blant følgende emner:

Disse emnene er nå nedlagt eller har endret kode, men har tidligere vært mulig å ta som del av denne emnegruppen:

  • IBER3101
  • SPA0101
  • POR1314

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet