Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over i fysiologiske funksjoner hos mennesket og andre pattedyr. Kurset gir forståelse av menneskekroppens virkemåte og danner grunnlaget for forståelse av biomedisinske disipliner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du forklare begrepet homeostase og kunne gi eksempler fra ulike organsystemer hvordan homeostasen opprettholdes
 • forklare virkemåten til organene og organsystemene i kroppen
 • kan du gi en beskrivelse av menneskekroppens oppbygging i den utstrekning det er nødvendig for å forstå dens virkemåte
 • kjenner du fysiologisk fagterminologi
 • kan du utføre organforsøk og andre laboratorieforsøk, og analysere og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal
 • kan du bruke simuleringer av fysiologiske prosesser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt å ha tatt FYS1001 – Innføring i fysikk tilfdligere og BIOS1130 – Biokjemi I tidligere  eller  i samme semester.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MBV3050 – Humanfysiologi (videreført)

Undervisning

Undervisningen gis i form av

 • 50 timer forelesninger
 • 18 timer seminarundervisning
 • 15 timer laboratorieundervisning

Laboratorieøvelsene og seminarene er obligatoriske. Undervisningsspråket er engelsk, men enkelte seminargrupper og laboratorieøvelser kan gis på norsk dersom det bare er norske deltagere. Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i tre år.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo-bachelor@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Skriftlig digital midtveiseksamen (teller 30%) 
 • Avsluttende muntlig eksamen (teller 70%)

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av tregangersregelen må dette emnet sees i sammenheng med MBV3050 - Humanfysiologi.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervises første gang høst 2019

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk