Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over i fysiologiske funksjoner hos mennesket og andre pattedyr. Kurset gir forståelse av menneskekroppens virkemåte og danner grunnlaget for forståelse av biomedisinske disipliner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du forklare begrepet homeostase og kunne gi eksempler fra ulike organsystemer hvordan homeostasen opprettholdes
 • forklare virkemåten til organene og organsystemene i kroppen
 • kan du gi en beskrivelse av menneskekroppens oppbygging i den utstrekning det er nødvendig for å forstå dens virkemåte
 • kjenner du fysiologisk fagterminologi
 • kan du utføre organforsøk og andre laboratorieforsøk, og analysere og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal
 • kan du bruke simuleringer av fysiologiske prosesser

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av

 • Forelesninger

 • Seminarundervisning (obligatorisk)

 • Laboratorieundervisning og innlevering av labrapporter (obligatorisk)

Obligatoriske labrapporter og undervisning må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Godkjente obligatoriske labrapporter og undervisning er gyldige i 3 år.

Undervisningsspråket er engelsk, men enkelte seminargrupper og laboratorieøvelser kan gis på norsk dersom det bare er norske deltagere.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen midt i semesteret som teller 30% ved sensurering. 

 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 70% ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen. 

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne: MBV3050 – Humanfysiologi (videreført).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2021 22:20:40

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk