IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet er en introduksjon til programmering og gir en god basis for videre studier i informatikk, men det er også egnet for deg som kun ønsker å forstå hva programmering er. Emnet forutsetter ingen forkunnskaper i programmering. Det gir en første innføring i Python og hvordan man utvikler algoritmer, inkludert bruk av lister, filer og kommunikasjon med bruker. Det blir lagt spesiell vekt på objektorientert programmering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1000:

  • forstår du prinsippene for objektorientert programmering og kan benytte disse til å skrive enklere objektorienterte programmer
  • kan du programmere i programmeringsspråket Python og kan bruke dette til å løse mindre problemer ved hjelp av valg, løkker, funksjoner, lister, klasser og objekter
  • kan du skrive oversiktlige og lesbare programmer
  • er du i stand til å sette deg inn i andres programmer, finne eventuelle feil i dem og modifisere dem

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Prøveordningen med en vår-basert versjon av emnet har blitt utvidet til å vare til og med våren 2022, og emnet tilbys derfor også våren 2022.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger, 2 timer seminargrupper og 2 timer lab-grupper.

  • Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.
  • Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført), INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt), INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser, IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere. Listen er ikke uttømmende.

Hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

For høstsemesteret tilbyr dette emnet både utsatt og ny eksamen. Les mer:

For vårsemesteret tilbys IKKE utsatt eller ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 00:16:28

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst

Prøveordningen med en vår-basert versjon av emnet har blitt utvidet til å vare til og med våren 2022, og emnet tilbys derfor også våren 2022.

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk