IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet er en introduksjon til programmering og gir en god basis for videre studier i informatikk, men det er også egnet for deg som kun ønsker å forstå hva programmering er. Emnet forutsetter ingen forkunnskaper i programmering. Det gir en første innføring i Python og hvordan man utvikler algoritmer, inkludert bruk av lister, filer og kommunikasjon med bruker. Det blir lagt spesiell vekt på objektorientert programmering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1000:

  • forstår du prinsippene for objektorientert programmering og kan benytte disse til å skrive enklere objektorienterte programmer
  • kan du programmere i programmeringsspråket Python og kan bruke dette til å løse mindre problemer ved hjelp av valg, løkker, funksjoner, lister, klasser og objekter
  • kan du skrive oversiktlige og lesbare programmer
  • er du i stand til å sette deg inn i andres programmer, finne eventuelle feil i dem og modifisere dem

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger, 2 timer seminargrupper og 2 timer lab-grupper.

  • Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.
  • Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt)INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser, IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere. Listen er ikke uttømmende.

Hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 15:15:08

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk

IN1000 undervises også våren 2021, som del av en prøveordning