IN1000 – Introduksjon i objektorientert programmering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en introduksjon til programmering og er en god basis for videre studier i informatikk, men det er også egnet for deg som kun ønsker å forstå hva programmering er. Emnet forutsetter ingen forkunnskaper i programmering. Det gir en første innføring i Python og hvordan man utvikler algoritmer, inkludert bruk av lister, filer og kommunikasjon med bruker. Det blir lagt spesiell vekt på objektorientert programmering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1000:

  • forstår du prinsippene for objektorientert programmering og kan benytte disse til å skrive enklere objektorienterte programmer
  • kan du programmere i programmeringsspråket Python og kan bruke dette til å løse mindre problemer ved hjelp av valg, løkker, funksjoner, lister, klasser og objekter
  • kan du skrive oversiktlige og lesbare programmer
  • er du i stand til å sette deg inn i andres programmer, finne eventuelle feil i dem og modifisere dem

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For våren 2020 er det en begrensning på 150 plasser til undervisning. Studenter på bachelorprogram i informatikk med opptak høst 2019 som ikke har bestått emnet vil bli prioritert.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper.

Undervisning

2 timer forelesninger, 2 timer seminargrupper og 2 timer lab-grupper.

  • Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.
  • Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

For eksamen våren 2020 vil det ikke tilbys utsatt eller ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført), INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt), INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), IN1900 – Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser, IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere. Listen er ikke uttømmende.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Og våren 2020

Eksamen

Hver høst

Og våren 2020

Undervisningsspråk

Norsk