IN3060 – Semantiske teknologier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

"Semantic Web" (SW) er en spennende ny utvikling for fremtidens WWW. Samtidig brukes metodene og standardene utviklet for SW i økende grad for å utveksle og integrere data i industri og offentlig sektor. Semantiske teknologier utgjør en fascinerende kombinasjon av web-teknologi, databaseteknologi, modellering, formell logikk, og kunstig intelligens.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN3060:

  • har du oversikt over grunnleggende standarder (RDF, RDFS, OWL, SPARQL) innen semantiske teknologier
  • kjenner du til det teoretiske fundamentet for slike teknologier, både med hensyn på semantikk og syntaktisk resonnering
  • kan du anvende biblioteker for å bruke teknologien i egne programmer
  • har du kjennskap til ontologier: hva de er, hvordan man lager dem, hva man bruker dem til
  • har du oversikt over eksisterende anvendelser
  • kan du bruke semantiske teknologier for å løse problemstillinger i web-utvikling, dataintegrasjon og dataoverføring

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

IN1010 – Objektorientert programmering /INF1010.

Logikk tilsvarende minst IN1150 – Logiske metoder og IN2010 – Algoritmer og datastrukturer

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning per uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske øvelser. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN4060 – Semantiske teknologier, INF3580 – Semantiske Teknologier (videreført) og INF4580 – Semantic technologies (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. mai 2022 21:20:05

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk