Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i teknologier for søk og informasjonsgjenfinning i stor skala over tekst. Du vil få en presentasjon av indeksstrukturer, relevans og ranking av dokumenter, samt prosessering av dokumenter og spørringer. Utvalgte anvendelser av språkteknologi og algoritmer relevante for søk blir gjennomgått.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN3120

  • har du oversikt over de ulike komponentene av et helhetlig, skalerbart og moderne søkesystem
  • vet du hvordan en invertert indeks fungerer og hvordan du effektivt bruker denne for å evaluere spørringer
  • kan du forklare hvilke faktorer som inngår i relevansberegninger
  • har du kjennskap til sentrale teknologier innen komprimering, samt algoritmer og datastrukturer for effektiv strengbehandling
  • har du et grunnlag for videre spesialisering innen avansert søketeknologi

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

IN1010 – Objektorientert programmering eller INF1010 – Objektorientert programmering (videreført),

IN2010 – Algoritmer og datastrukturer eller IN2040 – Funksjonell programmering

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timer skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN4120 – Søketeknologi, INF3800 – Søketeknologi (videreført), INF4800 – Søketeknologi (videreført)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. mai 2022 21:18:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)