KJM-MENA5110 – Uorganisk strukturkjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir innføring i krystallografi og røntgendiffraksjon av uorganiske strukturer. Deretter gjennomgås viktige uorganiske strukturtyper, kategorisert etter steriske bindingsprinsipper. Strukturell topologi og bindingsvalenskonseptet anvendes for forståelsen av strukturdannelse og egenskaper. Visualisering av strukturelle sammenheng baseres på bruk av krystallstrukturdatabaser og strukturtegningsprogrammer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • forstår du romgruppeinformasjon i International Tables for Crystallography; symmetrioperasjoner, deres symboler og matriseoperasjoner, og kan anvende det i enhetscelletransformasjoner og likhetsanalyse
  • forstår du pulverdiffraksjon ved enkle krystallstrukturer
  • kan du notere koblingsmønstrene mellom atomene og deres koordinasjonspolyedre ved kjemiske, matematiske og grafiske formler
  • kan du bruke valensreglene til å spå bindingsmønstre i strukturer av grunnstoffer, binære og pseudobinære forbindelser som klustre
  • kan du identifisere tettpakkede strukturer av atomer eller molekyler, og analysere disse som polytyper. Finne mønstre i hulefylling i tettestpakkede binære forbindelser. Forstå steriske konsekvenser av hydrogenbinding mellom molekyler
  • forstår du opprinnelsen til ioniske radier som konsept, deres fallgruver og bruk til strukturprediksjon
  • kan du bruke bindingsvalens som tolkning- og prediksjonsredskap til krystalstrukturer
  • kan du analysere sammensetnings- og strukturvariabilitet i perovskitter og silikater

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført) og MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt)

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 36 timer forelesninger og 24 timer kollokvier.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutt, før forelesningen starter.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM-MENA9110 – Uorganisk strukturkjemi, KJM5110 – Uorganisk strukturkjemi (videreført), KJM9110 – Uorganisk strukturkjemi (videreført)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 14:16:18

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Emnet kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)