MENA3300 – Nanoteknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir oversikt over nanovitenskap og nanoteknologi med vekt på egenskaper og applikasjoner for slike funksjonelle materialer. Emnet inkluderer både syntese, karakterisering og beskrivelse av hvordan og hvorfor fysikalske og funksjonelle egenskaper endres med nanodimensjon, samt hvordan dette benyttes i applikasjoner. Emnet tar også opp etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter (ELSA) ved nanoteknologi. Emnet er sentralt for de som ønsker en bakgrunn innen nanoteknologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du skal ha følgende kompetanse:

 • Kunne gi en beskrivelse av hva nanoteknologi og nanovitenskap er.
 • Kunne beskrive hvordan og hvorfor fysikalske og funksjonelle egenskaper endres med nanodimensjon.
 • Ha kjennskap til en rekke analyseteknikker for nanomaterialer. Ha kjennskap til et utvalg av syntesemetoder for nanomaterialer.
 • Ha kjennskap til forskjellige applikasjoner av nanomaterialer.
 • Kunne drøfte etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter (ELSA) ved nanoteknologi.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

eller tilsvarende.

Undervisning

Emnet går over et semester med 4 timer undervisning per uke, som består av:

 • Forelesninger (2 timer)
 • Kollokvier (2 timer)

Dette emnet har en obligatorisk prosjektoppgave som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

En obligatorisk prosjektoppgave må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det tilbys eksamensoppgavetekst på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. juni 2022 00:26:56

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår

Emnet undervises hvert vårsemester fra og med våren 2020.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)