Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir oversikt over nanovitenskap og nanoteknologi med vekt på egenskaper og applikasjoner for slike funksjonelle materialer. Emnet inkluderer både syntese, karakterisering og beskrivelse av hvordan og hvorfor fysikalske og funksjonelle egenskaper endres med nanodimensjon, samt hvordan dette benyttes i applikasjoner. Emnet tar også opp etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter (ELSA) ved nanoteknologi. Emnet er sentralt for de som ønsker en bakgrunn innen nanoteknologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du skal ha følgende kompetanse:

• Kunne gi en beskrivelse av hva nanoteknologi og nanovitenskap er.

• Kunne beskrive hvordan og hvorfor fysikalske og funksjonelle egenskaper endres med nanodimensjon.

• Ha kjennskap til en rekke analyseteknikker for nanomaterialer.

• Ha kjennskap til et utvalg av syntesemetoder for nanomaterialer.

• Ha kjennskap til forskjellige applikasjoner av nanomaterialer.

• Kunne drøfte etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter (ELSA) ved nanoteknologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

eller tilsvarende.

Undervisning

Emnet omfatter 26 timer forelesninger, 26 timer kollokvier og en obligatorisk prosjektoppgave.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

Det avholdes en obligatorisk skriftlig midttermineksamen (1 time) som teller 20% og en endelig skriftlig eksamen i slutten av semesteret (4 timer) som teller 80%. Ved dokumentert gyldig fravær ved midttermineksamen vil avsluttende eksamen telle 100 %. Godkjent prosjektoppgave er en forutsetning for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Kalkulator. ”Fysiske størrelser og enheter – navn og symboler” Carl Angell og Bjørn Ebbe Lian, Universitetsforlaget, og tilsvarende bøker med samling av enheter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen fristen for å søke om undervisningsopptak i januar.

Godkjent prosjektoppgave er gyldig i fire semestre utover det semesteret den ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervisning er avlyst høsten 2019. Emnet gis evt. som et spesialpensum høsten 2019.

Emnet undervises hver vår fra og med våren 2020.

Eksamen

Hver vår

Det arrangeres kun avsluttende eksamen som teller 100% høst 2019.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)