STK4405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

STK4405 gir det sannsynlighetsteoretiske grunnlaget for å beregne påliteligheten til et system, dvs. sannsynligheten for at et system funksjonerer, når pålitelighetene til enkeltkomponentene systemet består av er kjent. Eksempler på systemer er energisystemer og nettverk. I emnet går vi også gjennom ulike eksempler på bruk av risikoanalyse i industrielle anvendelser. Stoffet illustreres ved hjelp av ulike simuleringsteknikker. STK4405 er en innledning til mer avanserte studier, men er også passende som støtteemne i andre fagkretser og som videre- og etterutdanning for realister og ingeniører.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • vet du hva koherente systemer er, og kan representere slike systemer ved hjelp av stier og kutt;
  • kan du gjøre pålitelighetsberegninger for systemer av komponenter;
  • vet du hva diskret hendelsessimulering er, og kan bruke ulike simuleringsteknikker til å gjøre beregninger knyttet til risiko- og pålitelighetsanalyse;
  • kan du regne ut komponenters pålitelighetsmessige betydning;
  • kan du utføre risiko- og pålitelighetsanalyse i en rekke praktiske situasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver som må gjøres ved hjelp av et presentasjonsverktøy for matematikk (Latex). Målet er at studenten skal bli kjent med og mestre elektronisk verktøy for skriftliggjøring av matematikk og bli i stand til å presentere eget matematisk arbeid i elektronisk format.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)