STK4540 – Skadeforsikring og risiko

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til de viktigste matematiske modellene i skadeforsikring, hvorledes de identifiseres fra erfaringsdata og hvorledes de simuleres i datamaskiner. Disse metodene brukes til å sette priser, kontrollere selskapers betalingsdyktighet, analysere hvorledes reassuranse prissettes og gjennomføres, og studere forretningsutvikling over tid. Det gis en innføring i ruinteori og beregning av sannsynligheter for konkurs. Emnet inkluderer en del om kredibilitetsteori og beregning av priser basert på historiske data. Det gis også en kort innføring i beregning av reserver under Solvency II-reguleringen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du kunne:

 • de mest vanlige fordelingene for skader (tunghalede og ikke-tunghalede fordelinger)
 • modeller for kollektive skader og skadeantall (Poisson prosess, mixed Poisson prosess, fornyelsesprosess, Cramér-Lundberg modell, Sparre-Andersen modell);
 • beregne forsikringsforpliktelser og priser (premier);
 • analysere reassuransestrategier for både cedent og reassurandør;
 • ruinteori (risikoprosess og sannsynlighet for konkurs);
 • forsikringskredibilitet (Bayes og lineære Bayes estimatorer under heterogenitetsmodell, Bühlmann og Bühlmann-Straub modell);
 • beregning av reserver ved hjelp av run-off triangles under Solvency II

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

 • 10 studiepoeng overlapp med FM220.
 • 10 studiepoeng overlapp med FM212.
 • 10 studiepoeng overlapp med FM212.
 • 10 studiepoeng overlapp med FM200.
 • 10 studiepoeng overlapp med FM311.
 • 7 studiepoeng overlapp med STK2510 – Skadeforsikring og risiko (nedlagt).

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 21:21:53

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk