Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gis en introduksjon til de viktigste matematiske modellene i skadeforsikring, hvorledes de identifiseres fra erfaringsdata og hvorledes de simuleres i datamaskiner. Disse metodene brukes til å sette priser, kontrollere selskapers betalingsdyktighet, analysere hvorledes reassuranse prissettes og gjennomføres, og studere forretningsutvikling over tid. Det gis en innføring i ruinteori og beregning av sannsynligheter for konkurs. Emnet inkluderer en del om kredibilitetsteori og beregning av priser basert på historiske data. Det gis også en kort innføring i beregning av reserver under Solvency II-reguleringen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du kunne:

  • De mest vanlige fordelingene for skader (tunghalede og ikke-tunghalede fordelinger)
  • Modeller for kollektive skader og skadeantall (Poisson prosess, mixed Poisson prosess, fornyelsesprosess, Cramér-Lundberg modell, Sparre-Andersen modell);
  • Beregne forsikringsforpliktelser og priser (premier);
  • Analysere reassuransestrategier for både cedent og reassurandør;
  • Ruinteori (risikoprosess og sannsynlighet for konkurs);
  • Forsikringskredibilitet (Bayes og lineære Bayes estimatorer under heterogenitetsmodell, Bühlmann og Bühlmann-Straub modell);
  • Beregning av reserver ved hjelp av run-off triangles under Solvency II.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

7 studiepoeng overlapp mot STK2510 – Skadeforsikring og risiko (nedlagt)

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.