STK4540 – Skadeforsikring og risiko

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til de viktigste matematiske modellene i skadeforsikring, hvorledes de identifiseres fra erfaringsdata og hvorledes de simuleres i datamaskiner. Disse metodene brukes til å sette priser, kontrollere selskapers betalingsdyktighet, analysere hvorledes reassuranse prissettes og gjennomføres, og studere forretningsutvikling over tid. Det gis en innføring i ruinteori og beregning av sannsynligheter for konkurs. Emnet inkluderer en del om kredibilitetsteori og beregning av priser basert på historiske data. Det gis også en kort innføring i beregning av reserver under Solvency II-reguleringen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du kunne:

 • de mest vanlige fordelingene for skader (tunghalede og ikke-tunghalede fordelinger)
 • modeller for kollektive skader og skadeantall (Poisson prosess, mixed Poisson prosess, fornyelsesprosess, Cramér-Lundberg modell, Sparre-Andersen modell);
 • beregne forsikringsforpliktelser og priser (premier);
 • analysere reassuransestrategier for både cedent og reassurandør;
 • ruinteori (risikoprosess og sannsynlighet for konkurs);
 • forsikringskredibilitet (Bayes og lineære Bayes estimatorer under heterogenitetsmodell, Bühlmann og Bühlmann-Straub modell);
 • beregning av reserver ved hjelp av run-off triangles under Solvency II

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

 • 10 studiepoeng overlapp med FM220.
 • 10 studiepoeng overlapp med FM212.
 • 10 studiepoeng overlapp med FM212.
 • 10 studiepoeng overlapp med FM200.
 • 10 studiepoeng overlapp med FM311.
 • 7 studiepoeng overlapp med STK2510 – Skadeforsikring og risiko (nedlagt).

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 17:21:27

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk