Hvorfor velge dette programmet?

Fakta om programmet
Studiepoeng:90
Studiet varer:Deltid 3 år
Organisering:Deltidsstudium

Kontakt oss

Programansvarlig
Knut-Helge Ronæs Rolland
92882331
knutr@ifi.uio.no
Administrasjon
Thomas Bertelsen
22 84 09 55
itogledelse@ifi.uio.no

Studentuttalelser

Terje Fjeld,
Avdelingsleder, IT DUF Markets
DNB ASA

"I en turbulent hverdag føles det som en ekstra sikkerhet og ha formalkompetansen på plass. Den største gevinsten rent personlig, er en positiv boost for mestringsfølelsen."