Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet Kjemi og biokjemi er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 110-130 studiepoeng, avhengig av studieretning.
  • Obligatoriske fordypningsemner, 20-40 studiepoeng, avhengig av studieretning.
  • Utviklingssemester/frie emner, 30 studiepoeng.

Studieløp fra og med høsten 2020.

6. semester Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning
5. semester Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning
4. semester Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere
3. semester KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk KJM2400 – Analytisk kjemi I EXPHIL03 – Examen philosophicum / BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi / STK1000 – Innføring i anvendt statistikk / MAT1120 – Lineær algebra / FYS1120 – Elektromagnetisme
2. semester KJM1111 – Organisk kjemi I*

KJM1121 – Uorganisk kjemi I / MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra*

FYS1001 – Innføring i fysikk / FYS-MEK1110 – Mekanikk

1. semester KJM1101 – Generell kjemi
og HMS-emner
IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1 / MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
*Hvis man ønsker et studieløp med MAT1100, MAT1110 og MAT1120 bør man utsette enten KJM1111 eller KJM1121 til 4. semester og KJM2500 til 6. semester.

Studieløp for deg som begynte høsten 2019 eller tidligere.

6. semester Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning
5. semester Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning
4. semester Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning FYS1001 – Innføring i fysikk/FYS-MEK1110 – Mekanikk
3. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum KJM2400 – Analytisk kjemi I KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk
2. semester MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1 KJM1121 – Uorganisk kjemi I KJM1111 – Organisk kjemi I
1. semester IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere KJM1101 – Generell kjemi
og HMS-emner
KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Høsten 2018 og 2019 fikk emner i realfag og biovitenskap (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Les mer om hva som gjelder for deg.

De 3 første semestrene tar du 6 emner i kjemi som gir bred kunnskap om fagfeltet. Du tar også støtteemner innen matematikk og informatikk, som gir deg et godt realfaglig utgangspunkt videre. I tillegg tar du Examen philosophicum. Før 4. semester velger du om du vil fortsette på studieretning Kjemi, eller studieretning Biokjemi, og i de 3 siste semestrene følger du studieløpet for studieretningen du har valgt.

Obligatoriske fellesemner

Obligatoriske fordypningsemner

Du velger studieretning i løpet av 3. semester ut ifra dine faglige interesser, og fordypningsemnene bestemmes av studieretningen du velger:

Utviklingssemester/frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan være med å bygge opp selv. Du kan velge å ta frie emner, eller reise på utveksling til utlandet

Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskrav som oppgitt på emnesiden. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Se den enkelte studieretning for mer informasjon om utviklingssemester og anbefalte frie emner. Dersom du ikke får meldt deg til et emne du ønsker å ha som fritt i din utdanningsplan, kontakt studieseksjonen ved Kjemisk institutt.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i kjemi og biokjemi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 20. mai 2021 13:52