Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i sosiologi består av følgende emner som må være bestått for å oppnå mastergrad i sosiologi:

  • Sosiologisk teori, 10 studiepoeng
  • Kvalitativ metode, 10 studiepoeng
  • Kvantitativ metode, 10 studiepoeng
  • To spesialiseringsemner, hver på 10 studiepoeng (fortrinnsvis ett i høstsemesteret og ett i vårsemesteret i første studieår)
  • Metodologi- og prosjektseminar, 10 studiepoeng
  • Masteroppgaven, 60 studiepoeng

De valgfrie spesialiseringsemnene du kan velge mellom, er knyttet til områder som vitenskapelig ansatte ved instituttet har på sitt forskningsrepertoar. Det er ikke et krav om at du må ha tatt tilsvarende emne på lavere grad, men hvis du ikke har det må du regne med noe merarbeid. De siste to semestrene av studiet er satt av til å arbeide med masteroppgaven. Du må ha bestått alle de obligatoriske emnene for å bli meldt på SOS4090.

Studieløp fra og med høst 2020:

4. semester SOS4090 – Masteroppgave i sosiologi
3. semester SOS4090 – Masteroppgave i sosiologi
2. semester SOS4001 – Sosiologisk teori Spesialiseringsemne SOS4050 – Metodologi- og prosjektseminar
1. semester SOS4010 – Kvalitativ metode Spesialiseringsemne SOS4020 – Kvantitativ metode
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp til og med høst 2019:

4. semester SOS4090 – Masteroppgave i sosiologi
3. semester SOS4090 – Masteroppgave i sosiologi
2. semester SOS4020 – Kvantitativ metode Spesialiseringsemne SOS4050 – Metodologi- og prosjektseminar
1. semester SOS4010 – Kvalitativ metode SOS4001 – Sosiologisk teori Spesialiseringsemne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

I 1. semester (høst) begynner undervisningen i uke 33. På 2. semester (vår) begynner undervisningen i første uke i januar.

Spesialiseringsemner som tilbys i høstsemesteret:

Spesialiseringsemner som tilbys i vårsemesteret:

 

Teoriemner på masternivå i samfunnsgeografi/Human Geography (emnekode SGO4xxx/HGO4xxx) som tilbys av Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjennes som spesialiseringsemner uten søknad. Ta kontakt med studiekonsulenten for sosiologi dersom du ønsker plass på samfunnsgeografiemner.

Masteremner som tilbys ved andre institutter kan godkjennes som spesialiseringsemne ved søknad. Søknaden sendes til studiekonsulenten for sosiologi. Minst ett av de to spesialiseringsemnene i mastergraden må være et spesialiseringsemne som tilbys av masterprogrammet i sosiologi.

Det er også mulig å søke om å få ta ph.d.-kurs som en del av mastergraden, enten som spesialiseringsemne eller metodeemne. Ph.d.-kurset må ha en eksamensform for å kunne godkjennes som emne i mastergraden, i tillegg til å dekke kravene til faglig innhold i masterprogrammet i sosiologi. Dersom ph.d.-kurset godkjennes som en del av mastergraden i sosiologi, kan kurset ikke godkjennes som en del av en fremtidig ph.d.-grad.

Progresjonskrav

Normert studietid på gjennomføring av masterprogrammet er 2 år. Bruker du lengre tid er det viktig at du setter deg inn i retningslinjene for studierett.

Vær oppmerksom på at dersom du blir forsinket kan det skje endinger i programmets oppbygging som gjør at du må ta mer enn 120 sp for å oppnå graden.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i sosiologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33