Alle IT-tjenester (tjenestekatalog)

Viser 1–12 av 12 IT-tjenester
 • Blogg i utdanningen

 • Canvas – Læringsplattformen på UiO

 • Captura

 • Cynap Wolfvision – opptak av forelesninger

 • Forelesningsopptak

 • Mentimeter – Studentresponssystem i utdanningen

 • Mine studier

 • MOOC – online-kurs for alle

 • Techsmith Relay

 • TP - Timeplanleggingssystem

 • UiO Programkiosk

 • Wiki i utdanningen