English version of this page

Normer for undervisning, veiledning, eksamen og annet pålagt arbeid ved Det medisinske fakultet


Undervisning

I undervisningsregnskapet blir undervisningstid beregnet på følgende måte: (Tid til-Fra tid)/60 min.

Undervisningsform

Undervisningsform Vedtatt norm
Forelesning 4,0
Klinikk 4,0
Seminar 3,0
Dagseminar 3,5
Problembasert læring 2,0
Kasuistikkbasert læring 2,0
Teambasert læring 4,0
Klinisk smågruppe 2,5
Annen gruppeundersisning 2,0
Kurs 4,0
Avdelingstjeneste Ingen uttelling i undervisningsregnskapet
Praksisutplassering Ingen uttelling i undervisningsregnskapet
Hospitering Ingen uttelling i undervisningsregnskapet
Tilstede for studentene 0,5

Eksamen

Rolle Arbeidstid
Leder av eksamenskommisjonen
Ansvarlig for eksamensarbeid
70 timer pr semester
Medlem av eksamenskommisjonen 50 timer pr semester
Emneleder 10 studiepoeng 40 timer pr semester
Emneleder 5 studiepoeng 20 timer pr semester
Muntlig eksamen, forberedelse, gjennomføring og bedømmelse/OSCE Normert tid x 1,5 timer
Klinisk eksamen, forberedelse, gjennomføring og bedømmelse Normert tid x 2 timer
Sensur digital eksamen 15 minutter pr oppgavesett
Sensur av skriftlig oppgavesett 1 time
Sensur masteroppgave 10 timer
Journalretting 20 minutter pr journal

Gruppestørrelser

Undervisningsform Vedtatt norm
Forelesning Hele kullet
Klinikk (med pasient tilstede) Deler av kullet
Seminar Deler av kullet
Kurs Deler av kullet
Teambasert læring Hele kullet
Studentaktiviserende læring (KBL, PBL, diskusjonsgruppe) 10
Klinisk smågruppe 2-8
Lærerveiledet gruppeundervisning 20-25

Veiledning

Masterveiledning

Ett studiepoeng gir en time veiledning:

Oppgave Timer
Masteroppgave 60 studiepoeng 60
Masteroppgave 30 studiepoeng 30
Prosjektoppgave i medisin 20 studiepoeng 20

Doktorgradsveiledning

Veileder Timer
Professor 80 timer pr kandidat, hvorav 40 timer godkrives forskning og 40 timer godkrives undervisning - begrenset oppad til 4 kandidater
Professor II 80 timer pr kandidat, hvorav alle 80 timene godskrives forskning

Arbeidstid for kombinerte undervisnings- og forskerstillinger

  • For undervisnings- og forskningsstillinger følges en normalfordeling på 50-50 mellom forskning og undervisning over tid innenfor rammene ved den enkelte grunnenhet, og som hovedregel tilsvarende for den enkelte vitenskapelig ansatte.
  • Undervisningstiden for professor II kombinert med klinisk stilling ved universitetssykehusene er 203 timer. De øvrige professor II har undervisningstid etter bestemmelse over eller etter avtale med finansiør.

Kreditering av annet arbeid

  • Kredittering av annet arbeid begrenses oppad til 15 % av stillingsbrøken.
Publisert 17. des. 2015 11:54 - Sist endret 6. okt. 2017 14:51