Telefoni

Samtaler til mobil og utland

  • Du kan som regel selv ringe mobil og utland fra din kontortelefon. Husk 0 for ekstern linje.
  • Sjekk hvor du har lov til å ringe. (Sperreklasse)
  • Hvis du trenger hjelp for å ringe, tast 9 for sentralbordet.

Landskoder (telenor.no)

Kontakt

Hvem får dekket mobil fra UiO?

Svarsteder

Alle UiO-enheter skal ha et svarsted med oversikt over saksfelt, hvem som gjør hva og mulighet til å videreformidle beskjeder.