Telefoni

Mobiltelefon

Kan jeg få mobiltelefon av jobben?

Anbefalte modeller, oppsett av mobil, sikkerhet, kontaktguide:

Svarsteder og telefonkø

Alle UiO-enheter skal ha et svarsted med oversikt over saksfelt, hvem som gjør hva og mulighet til å videreformidle beskjeder. Anbefalt teknisk løsning er telefonkø i ukomm.

Samtaler til mobil og utland

  • Du kan som regel ringe selv mobil og utland fra din kontortelefon. Husk 0 for ekstern linje. Sjekk hvor du har lov til å ringe. (Sperreklasse)
  • Hvis du trenger hjelp for å ringe, tast 9 for sentralbordet.

Landskoder (telenor.no)

Kontakt