Telefoni

Mobiltelefon og abonnement

Råd og veiledninger

Anbefalte mobilmodeller, oppsett av mobil, sikkerhet, kontaktguide.

Svarsteder og telefonkø

Alle UiO-enheter skal ha et svarsted med oversikt over saksfelt, hvem som gjør hva og mulighet til å videreformidle beskjeder. Anbefalt teknisk løsning er telefonkø i ukomm.

Samtaler til mobil og utland

Kontakt