English version of this page

Utenlandsopphold for ansatte

  • Gjennom Erasmus+ kan du som ansatt ved UiO få tilskudd til korte opplærings- eller undervisningsopphold i Europa.
  • Alle UiO-ansatte kan søke tilskudd til opplæringsopphold.
  • Undervisningsmobilitet er kun tilgjengelig for vitenskapelig ansatte og forutsetter at UiO har en Erasmusavtale med institusjonen du reiser til.
  • I påvente av nytt rammeprogram for Erasmus som starter offisielt 1.september har ikke UiO midler for utreisende ansatte i Erasmusprogrammet.

Undervisningsmobilitet

Skal du undervise ved et av UiOs partneruniversiteter i Europa? Gjennom Erasmus+ kan du få dekket noen av utgiftene til oppholdet.

Opplæringsmobilitet

Reis på opplæringsopphold for å lære av kolleger og eksperter ved universiteter eller andre organisasjoner i Europa.

Tilskuddssatser

Størrelsen på tilskuddet avhenger av hvor du reiser og hvor lenge du er borte. Tilskuddet overføres direkte til instituttet/enheten din.